DATASAABs VÄNNER

 

Årsmötet den 4 december 2003

(Klicka för större bilder!)

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Den formella delen av mötet klubbades igenom i rask takt. Mötet beslutade bl.a.
- att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten för året 2003/2004.
- att välja om samma styrelseledamöter på ytterligare ett år.

Viggo presenterade projektet "Bits & Bytes in English", vars mål är att ta fram en engelsk version av Datasaabs historia. Dokumentet avses bygga på de böcker som nu finns ute på svenska.
Mötet beslutade följa Viggos förslag, att som ett första steg publicera den engelska versionen på föreningens hemsida, och först senare eventuellt ge ut den som CD eller i bokform. Det innebär att hemsidan även måste kompletteras med en engelsk version.

Efter det formella mötet köade datasaabarna till den frestande julbuffén under Rolfs vakande öga....

 

 

 

   Lennart höll ordning på de extra värdefulla dryckerna. 

 

Christer Ridström höll ett uppskattat kåseri om sin tid på Datasaab och senare.


Årsmötet är chansen för många att träffa sina gamla arbetskamrater igen. Trevlig samvaro, god mat och den här gången en mycket bra lokal.
När kassören räknat in avgiften och toastmaster börjat titta efter ljusknapparna bröt även de sista mötesdeltagarna motvilligt upp från detta lyckade årsmöte.

/ Heike Bergsten

Foto: Nils-Göran Gath och Heike Bergsten
Bilderna får fritt användas av DSV-medlemmar med angivande av fotografens namn och dennes copyright:
T ex: Copyright
© 2003 Nils-Göran Gath

Åter