DATASAABs VÄNNER

 

Årsmötet den 7 december 2004

Styrelsen förbereder årsmötet.

(Klicka för större bilder!)

 

Det var som vanligt god anslutning till årsmötet. Drygt trettio personer infann sig.

Mötet beslutade bl.a.
- att höja årsavgiften till 100:-.
- att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten för året 2004/2005.
- att välja om samma styrelseledamöter på ytterligare ett år.

När den formella delen av mötet avslutats presenterade undertecknad hur den nya hemsidan kommit till, hur vi bytt web-hotell och hur vi fått ett eget domännamn (datasaab.se). Jag visade också vad som tillkommit på hemsidan de senaste två åren.

Viggo presenterade status för projektet "Bits & Bytes in English". Projektet har nu nått så långt att fyra artiklar på engelska har lagts ut på hemsidan. Ytterligare artiklar är planerade och kommer att skrivas, men fler författare är välkomna att ta på sig uppdrag.

Rolf bjöd in till en härlig julbuffé där alla högg in med god aptit.


Efter en trevlig kväll med många glada återseenden och mycket god mat skingrades datasaabarna från detta lyckade årsmöte.

/ Heike Bergsten

Foto: Anders Vistby och Fim Wästberg

Åter