DATASAABs VÄNNER

 

Årsmötet den 6 december 2005(Klicka för större bilder)Ett trettiotal medlemmar deltog i årsmötet som hölls i Vagnhallen på Fontänen. Till ordförande på mötet valdes Lennart Pettersson och till sekreterare Sven-Erik Järkelid.

Två nya ledamöter invaldes i styrelsen:
- Reino Florén som ansvarig för Arkivsektionen
- Kjell Johansson som ingående i Valberedningen.
Sekreterare (Ulla-Greta Malmqvist) och kassör (Ole Martin Eliassen) omvaldes på två år. Övriga ledamöter omvaldes på ett år.

Styrelsen hade inför årsmötet utarbetat ett förslag till stadgeändring. För att undvika att kassören i fortsättningen skall behöva upprätta två bokslut (ett för räkenskapsåret 1 nov. - 31 okt. och ett för kalenderåret) föreslogs att årsmötet i fortsättningen skall hållas efter nyåret och att kalenderåret således blir lika med räkenskapsåret. Mötet beslutade att att godkänna förslaget. Huruvida julbordet skall ersättas av en vårmiddag beslutades inte. Båda möjligheterna finns kvar.

 

Viggo Wentzel avtackas
Gunnar Hermansson berättar om SAPUC

Viggo Wentzel, som lämnar styrelsen, avtackades av Lennart med blommor och uppskattande ord. Viggo har ju varit styrelsemedlem sedan föreningen startades och var initiativtagare till att föreningen bildades. Viggo tackade och uttryckte glädje och stolthet över att tillhöra Datasaabs Vänner. Applåder!

Sedan ordförande avslutat mötet och tackat för visat intresse överlämnades scenen till Gunnar Hermansson som på ett uppskattat sätt berättade om SAPUC, en D21-anläggning för bearbetning av flygprovdata.

Kvällen avslutades på sedvanligt sätt med att Rolf Hultqvist bjöd in till ett välsmakande julbord.

 

 

Heike Bergsten

Foton: Jan Borg och Heike Bergsten

ÅTER