DATASAABs VÄNNER

Årsmötet 2014

Lennart Pettersson överlämnar ordförandeklubban till Sivert Westlund

Ett trettiotal medlemmar deltog i årets årsmöte. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna klubbades raskt igenom efter att Kjell Johansson redogjort för ekonomiläget och stämman gett styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Som ny ordförande valdes Sivert Westlund på ett år och som ny ledamot och vice ordförande valdes Arnold Norman. Lennart Asplund valdes som ny sekreterare. Den formella delen av årsmötet avslutades med att Lennart Pettersson överlämnade ordförandeklubban till Sivert.

Klicka på bilderna för förstoring!    

Reino Florén avtackade Lennart med bok och blommor för ett engagerat ordförandeskap under många år.

Även Göran Wahlström som varit styrelsemedlem i många år lämnar styrelsen och avtackades med blommor.

Viggo Wentzel stod för kvällens underhållningsinslag. Han visade bilder och berättade om den intressanta forskningsresa jorden runt som han deltog i som examensarbete och avslutning på sina studier vid Chalmers. Rubriken var "Kärlek och Trotyl". Kärleken fick vi följa när han gifte sig och tillbringade bröllopsnätter på hotell i Värmland. Samtidigt lärde han känna Trotylen under dagtid när han genomgick sprängutbildning i Bofors. Avsikten med forskningsresan var att undersöka bottensedimenten i de ekvatoriella haven. Något som gjordes med hjälp av både tryckmätningar vid sprängning och provtagningar med rör. När fartyget efter mer än ett års resa återvände till Göteborg väntade både hustrun och en nyfödd son på kajen.

Kvällen avrundades över en välsmakande smörgås med öl och kaffe med "dammsugare". Ett trevligt tillfälle att byta gamla minnen med kollegorna och berätta nya historier.

Foto och text: Heike Bergsten