DATASAABs VÄNNER

 

Invigningen av IT-ceum den 9 december 2004.
(Klicka för större bilder!)

Den sista timmen före invigningen såg allt ut att fungera med D22:ans manöverbord. Kraftenheten gav dock upp och panelen slocknade. Göran Löf, som är en erfaren man, kunde emellertid hämta en reservkraft i hemmet och panelen startades upp igen lagom som press och TV kom in.


En aktningsvärt stor publik leddes genom invigningsceremoniens olika inslag av Jan Hederen.

Viggo Wentzel var en av de många talarna. Stadens borgmästare Eva Joelsson, Lennart Sindahl, chef för Saab Aerosystems samt Helen Dannetun avslutade talen med att trycka på den knapp som utlöste rökpuffen som indikerade att nu var IT-ceum invigt.

Efter den formella invigningen strömmade publiken in i museet.

Den stora samlingen PC-modeller drog många intresserade.

Bengt Jiewertz visade den utvikta CK37:an.

Ett par elektroniska dockor resonerade med varandra.


Thomas Höglund som en gång jobbat med BESK-datorn demonstrerade dess manöverpanel. Här tillsammans med Tord-Göran Hallberg och Fim Wästberg.

 

Foto och text: Heike Bergsten

Åter