DSARKIV
LÖPNUMMER TITEL OMFATTNING REG ÄMNESOMRÅDE PRODUKT FÖRFATTARE FRITEXT
49002 DATASAABS ARKIV REGISTER 1949-87 K06 JPÄRM 1: 1949-64 (UTOM 63003)
PÄRM 2: 63003
PÄRM 3: 1965-71 (UTOM 1968)
PÄRM 4: 1968
PÄRM 5: 1972-79
PÄRM 6: 1980-8750001 KORRESPONDENS G.LINDSTRÖM 1950-74 K15 J KORR
LINDSTRÖM G
53001 VIPS(VI PÅ SAAB)PERS.TIDN. 1953-78 K07 N INF


56001 BANDSPELARDATA 1956-58 K01 N SPEC SAR

56002 MATEMATIKMASKINTEORI 1956 K01 N TEK
LIND B LANGEFORS B KOMPENDIUM I ELEMENTÄR PULSTEKNIK (LIND)BERÄKNING AV KRETSAR MED TELEFONRELÄER (LANGEFORS)
56003 ORGANISATION INOM DATASAAB 1956-71 K02 N ORG


56004 FOTO SARA,D20,CK37,MEDELA,OMV.1956-75 K01 N FOT TEK

TILLVERKNING, ANLÄGGNINGAR, TILLÄMPNINGAR
57001 SVENSK KORRESPONDENS LANGEFORS 1957-65 K01 N KORR TILL LANGEFORS B
57002 TEKNIKHISTORIA(UTSTÄLLNING NOKIA)1957-8 K01 J ORG TEK C M

57003 SARABAND 1957-58 K01 N SER TEK SAR WIDIN K
57004 SARABAND BLOCKNUMRERING 1957-59 K01 J TEK RIT SAR WIDIN K
57005 SARA OCH D21 FOTO FRÅN SAABS BERÄKNINGSAVD. K01 N FOT SAR CD20 HANSSON A Urval ur Algée Hanssons bildsamling. Bilder på papper och som jpg-filer på CD.
58001 TEKN.UTREDN.KOMPENDIER 1958-67 K01 J TEK


58002 UTLÄNDSK KORRESPONDENS LANGEFORS 1958-6 K02 N KORR
LANGEFORS B
58003 ARKIV LNC 1958-59 K01 J TEK SAR LANGEFORS B ASKER B NILESTAM
58004 ARKIV LNC-0 1958-62 K01 J TEK SAR LANGEFORS B ASKER B
58005 HÅLKORTANSLUTN.SARA UTREDN. 1958 K01 N TEK SAR WIDIN K LANGEFORS B
58006 FÖREDRAG O.ARTIKLAR DIGITALTEKN.1958-63 K01 J TEK CD20 WENTZEL V JIEWERTZ B
59001 UTREDN.DATORER NUM.STYRN.RN 1959-60 K01 J ORG MAR C LANGEFORS B KüNTZEL C
59002 CIVILPROJEKT LANGEFORS 1959-62 K10 J KORR TILL LANGEFORS B
59003 KORRESPONDENS ZD-ZDR 1959-69 K01 N KORR C M FORNANDER S LINDSTRÖM G WENTZEL V ROOS T
59004 SARA PROGRAM 1959 K01 N TEK SAR YNGVELL S LINDECRANTZ
59005 LIKSPÄNNINGSSTAB.PROV.RITN.1959 K01 N TEK
WENTZEL V
59006 SARA MTC D21 LANGEFORS-SKRIFTER 1959-62 K01 N INF KORR KUN MAR TEK SAR NUM CD20 LANGEFORS B
59007 KORRESPONDENS SEB DATORKÖP MM.1959-71 K01 N KORR CD20 LINDSTRÖM G
59008 SAMARBETE/INKÖP FACIT 1959-72 K01 N ORG


59009 AVTAL SAMARBETE,HYRA/KÖP,PATENT 1959-70 K01 N AVT PAT C M

59010 AVTAL MED CFU,FACIT OM FOLKBOKF.1959-69 K01 N AVT KUN KORR CD20 HOLM T STRÄNG G HALLMAN E ERICSSON G
59011 CK37 BROSCHYR PRESSMEDELANDE K01 N PUB FOT PER MCK

59012 CK37 TIDIGA SPECIFIKATIONER 1959-70 K03 J SPEC KORR PROJ TEK MCK

59013 CK37 TEKNIKUTVECKLING INTEGRERADE KRETSAR TILLFÖRLITLIGHET K02 J TEK SPEC PROJ MCK

60001 CK37(NSK)KALKYLER TIDPLANER 1960-66 K01 N EKO PROJ MCK JIEWERTZ B FORNANDER S PERERS O OLSSON O
60002 PRODUKTION ZLD K01 J ORG PROD CD20 WENTZEL V
60003 AVDELNINGSARKIV ZLD ZLU ZLN K15 J PROD C M

60004 TEKN.UTREDNINGAR AVIONIK MM.1960-63 K01 J TEK C M GUSTAFSSON B WADÖ K OLSSON I BLOHM C
60005 INDUSTRIELL STYRUTRUSTN.UTREDN.1960-64 K02 J SPEC ORG NUM

60006 TEKN.SPEC.O.UTREDNINGAR D21,D3 1960-64 K03 J SPEC TEK CD20

60007 TEKN.SPEC.O.UTREDNINGAR D21 1960-64 K04 J SPEC TEK CD20

60008 KOMPONENTPROVNING RL 1960 K01 J TEK PROD
HÅKANSSON G
60009 MIKROOPERATIONER D21 1960 K01 N TEK CD20 WENTZEL V
60010 FÖRESKRIFTER ZLU K01 J PROD C M HÅKANSSON G
60011 AVD.ARKIV Z-37 TEKN.SPEC.PROGR.1960-68 K12 J TEK PROJ SPEC MCK JIEWERTZ B WENTZEL V LINDSTRÖM G
60012 NUM.STYRNING MTC-5,SAAB-500, FOTO 1960-64 K01 N TEK MAR FOT NUM

60013 D21 BROSCHYR,AVTAL,HISTORIK 1960-63 K01 N TEK MAR CD20

60014 NUMERISKT STYRSYSTEM MTC-5, FOTO 1960-64 K01 N TEK SPEC FOT NUM SJÖLUND S
60015 INKÖP DATORUTRUSTN.KOMPONENTER 1960-70 K02 N KORR C M

60016 SAMARBETE ELLER FÖRVÄRV FÖRETAG 1960-77 K02 N KORR AVT


60017 D21 TILLÄMPNINGAR O.INSTALLATION 1960-6 K01 N RIT CD20 TILL

60018 FOTO FRÅN EVENEMANG MM.1960-70 K02 N FOT


60019 PRESSKLIPP 1960-79 K16 N PUB


60020 SAAB D2 TRYCKSAKER OCH FOTO 1960-61 K01 N FOT SPEC CD20

60021 KÖRJOURNAL FÖR SANK/D2 1960-63 K01 N TEK SER C

61001 CFU FOLKBOKF.LÄNSDATORER 1961-69 K05 N KUN PROJ AVT EXU CD20 TILL

61002 FÖRESKRIFTER KONTROLL/LEVERANS/TYPPROV K01 J PROD SPEC TEK C M HÅKANSSON G LORINIUS L
61003 ARKIV LN 1961-63 D21 PROGRAMMERING K11 J TEK CD20 YNGVELL S LANGEFORS B ASKER B
61004 KORR.AVTAL PROT.FMV-SAAB 1961-68 K03 N PROJ KORR TEK MCK FORNANDER S JIEWERTZ B
61005 SAAB-INSTRUKTIONER ORGANISATION 1961-69 K03 N ORG


61006 DATAMASKINER D2 D21 1961-62 K01 J TEK CD20

61007 SKANDINAVISKA ELVERK 1961-67 K01 N KORR AVT CD20 LINDSTRÖM G INNEHÅLLER OFFERTFÖRFRÅGAN PÅ D2 SOM SEDEMERA BLEV D21
61008 D21-HISTORIK 1961-66 K01 N TEK SPEC CD20
BESKRIVNINGAR, KONFIGURATIONER, ENSTAKA KUNDER
61009 DIV.MARKN.PLANER,PROGN.SÄLJDOK.1961-78 K01 N SPEC EKO PROJ ORG CD20

61010 AVTAL STATSHANDELSLÄNDER 1961-75 K01 N AVT KUN KORR CD5 TILL

61011 CK37 "CIVIL"D41 MNK EUTR75 K01 J TEK SPEC MCK
MNK= mobil numerisk kalkylator
62001 GRUVDRIFT LKAB BUFFERTLAGER LNC K01 J TILL


62002 NSK ZLD51 K01 N PROJ TEK M FREID I
62003 SKISSER SERVICE O.PUBL.U-LAG 1962- K25 N TEK SER SPEC

62004 DS PUBLIKATIONER 6001-8024 1962-68 K17 N SPEC MCK CD20

62005 D21,D22,D220,D23 BROSCHYRER 1962-73 K02 N MAR SPEC CD20

62006 D20 SYS.BESKR.HÅRD O MJUKVARA 1962-79 K56 J TEK SPEC CD20

62007 DAGBÖCKER BERTIL KNUTSSON 1962-76 K02 N ORG C KNUTSSON B
62008 BANDLOGIK D21 1962 K02 N TEK RIT CD20 WENTZEL V DANIELSSON PE LARSON PH
62009 DAC2 SYSTEM CFU SPEC 1962 K01 N SPEC CD20

62010 FÖREDRAG AV DATASAABANSTÄLLDA 1962-73 K01 N PUB


62011 D21 PROGNOSER 1962-67 K01 N MAR CD20

62012 D20-AVTAL OM ANLÄGGNINGAR 1962-74 K03 N AVT MAR KUN CD20

62013 INTERNA TELEFONKATALOGER 1962-86 K03 J ORG


63001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1963-65 K01 J TEK ORG M BERTHNER Å FREID I
63002 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1963 K01 J TEK ORG M JIEWERTZ B BERGSTRÖM R
63003 AVDELNINGSARKIV ZN PROGRAMVARA K63 J TEK ORG CD20

63004 ARKIV ZN(4001-4712) 1963-68 K16 J TEK CD20 ASKER B YNGVELL S CLAESSON L
63005 VD-KONFERENSER PROTOKOLL 1963-66 K01 N ORG
HOLM T
63006 HISTORISKA DOKUMENT 1963-79 K01 N SPEC C M DANIELSSON R
63007 ARKIV ZDA 1963-69 K15 J ORG CD20 MCK JIEWERTZ B JAREKLEV B GUSTAFSSON B
63008 ARKIV ZDK 1963-1971 K25 J TEK CD20 MCK LINDMAN Å BERTHNER Å JIEWERTZ B
63009 ARKIV ZDP 1963-70 K16 J ORG C PETERSON B MAGNHAGEN B KNUTSSON B WIDINK
63010 ARKIV ZDU 1963-66 K05 J TEK CD20 SJÖLUND S WENTZEL V RAGNEMALM B
63011 INDUSTRIDATA SERVICEBYRÅER 1963-70 K01 N DOT CD20

63012 D21 INKÖRNING,SERVICE HOS KUNDER 1963-6 K01 J TEK SER KUN CD20

63013 D21 sorteringsmetodik K01 J TEK CD20 Haldén H Tuvlind SO
63014 ADB-UTBILDNING OCH NOMENKLATUR 1963 K01 N TEK UTB

Introduktion till databehandlingLogisk algebra och kretsteknikKompendier för aritmetiska enheter och styrenheter samt kärnminnesteknik
63015 USA-ALTERNATIV TILL CK37 K01 J AVT KORR PROD SPEC MCK
FMV:s försök att köpa dator för Viggen från USA-firmorna AutoneticsHoneywell (Biax-minne)Hughes
63016 THE D21 DATA PROCESSING SYSTEM K01 N TEK PUB CD20 LANGEFORS B Publicerat i IEEE transactions on electronic computers december 1963
64001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1964 K04 J TEK ORG M BERGSTRÖM R HÄLLBERG B
64002 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1964 K02 J TEK ORG M JIEWERTZ B FORNANDER S
64003 TEKNISK UTVECKLING D21/D22 ZD 1964-71 K31 J TEK CD20

64004 D21 UNDERLAG SERVICEKURSER 1964 K02 N UTB TEK CD20

64005 D41 PROCESSSTYRNING MEDELA 1964-68 K01 J TEK MAR C MED

64006 ARKIV ZD 1964-1971 K11 J ORG C WENTZEL V
64007 INDUSTRIDATA STYRELSEMÖTEN 1964-65 K01 N ORG DOT
LINDSTRÖM G
64008 CK37 MOBIL NUM.KALK. MNK 1964 K01 N SPEC MCK

64009 SV.DATAFÖRENINGENS ÅRSMÖTE PÅ SAAB 1964 K01 N MAR PUB


64010 EKONOMISK UPPFÖLJN.ORG.INSTR.1964-84 K03 J EKO ADM PER C M TANNÖ I
64011 LABORATORIEJOURNAL 1964-65 K01 J TEK
KNUTSSON B ANDERSSON LE TVÅ EXEMPEL PÅ UPPLÄGGNING AV LABORATORIEJOURNAL.AVSIKTEN ÄR ATT ANTECKNINGARNA SKALL KUNNA STYRKA PRIORITET VID EV. PATENT-ANSÖKAN AVSEENDE VISS KRETSLÖSNING.
64012 AVTAL SAAB/IDATA 1964-74 K01 N DOT AVT ORG CD20 LINDSTRÖM G NICOLIN C ERICSSON G INKLUDERAR SAMARBETSAVTAL MELLAN ASEA SAAB FACIT OCH SEV OM BILDANDE AV IDATA
65001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1965-68 K08 J TEK ORG M FORNANDER S STEJMAR
65002 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1965 K05 J TEK ORG M BERGSTRÖM R HÄLLBERG B
65003 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1965 K01 J TEK ORG M JIEWERTZ B
65004 BANDTESTPROGRAM TP22 1965-66 K01 J SER CD20 WIDIN K
65005 STATSKONTORET KORRESPONDENS 1965-75 K01 N KORR CD20

65006 KORR.ZD O.ZDR KUNDER:L-Ö 1965-70 K03 N KUN MAR AVT KORR CD20

65007 VERKSAMH.BERÄTTELSER 1965-80 SE FRITEXT K01 N ORG


65008 DATASAAB INTERNT,ON LINE,KONTAKT 1965-7 K01 N PUB INF


65009 ORGANISATION,INSTRUKTIONER DATASAAB K01 J ORG


65010 Analys av informationssystem 1965 K01 J TEK UTB
Langefors B Sundström LO
65011 VAD ÄR PROGRAMVARA K1 N TEK UTB
ANDERSSON J O Ett försök till anspråkslös orientering
66001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1966 K01 J TEK ORG M BERTHNER Å FREID I
66002 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1966 K01 J TEK M LAS

66003 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1966 K06 J TEK ORG M BERGSTRÖM R HÄLLBERG B
66004 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1966 K01 J TEK ORG M JIEWERTZ B
66005 AVTAL GP 1966-75 K01 J AVT C LINDSTRÖM G SYLVAN B MOSTRÖM G
66006 FINSKA KUNDER OFFERTER 1966-74 K05 J KORR AVT KUN CD20 KRANCK A WENTZEL V LINDSTRÖM G KüNTZEL C
66007 UTREDNINGAR D21/D22 MARKNADSVÄRDE 1966 K01 N MAR CD20 WENTZEL V
66008 KORR.O.AVTAL SPADAB 1966-82 K03 J AVT KORR CD5 NILSON K LARSEN J
66009 AVTAL CFU BANDKONV.UTRUSTN.1966-67 K01 N AVT CD20 WIDIN K ÖSTERLUND T
66010 TJECKOSLOVAKIEN 1966-1969 K06 J KORR AVT MAR CD20 KüNTZEL C BÄCKSTRÖM J
66011 D22 BESKRIVNINGAR 1966 K01 J TEK CD20

66012 HISTORISKA DOKUMENT DATASAAB 1966-78 K01 N ORG C JIEWERTZ B
66013 D22 TIDIGA UTREDNINGAR 1966-1969 K01 J PROJ SPEC CD20 Elenbo G Nilsson G Innehåller ävan generellt inmatningssystem på D22
66014 INTERNAVTAL SAAB 1966-78 K01 N SER AVT PROD TEK CD20 NUM TILL

67001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1967 K03 J TEK ORG M FREID I BERTHNER Å
67002 ARKIV ZDS 1967,1970-71 K01 J TEK C PETERSON B WIDIN K SCHULLSTRÖM G
67003 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1967 K04 J TEK ORG M BERGSTRÖM R MELLBRING R
67004 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1967 K01 J TEK M LAS LINDQUIST S HÄLLBERG B
67005 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1967 K02 J TEK ORG M SÖRENSEN N HÄLLBERG B
67006 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1967 K01 J TEK ORG M JIEWERTZ B
67007 PRODUKTPLANERING D22 1967-69 K02 J 0RG CD20

67008 LAS 1967 TEKN.UTREDN.SATELLITDATOR K01 N TEK KUN MAR LAS

67009 UTLÄNDSK KORRESPONDENS 1967 K05 J KORR C

67010 ARKIV ZDU 1967-69 K08 J ORG CD20 RAGNEMALM B LUNDGREN O
67011 ÖSTSTATSFÖRSÄLJNING 1967- K02 J AVT KORR CD5 CD20 KÜNTZEL C ÅSENIUS B
67012 MARKNADSFÖRING D22 1967-75 K13 J AVT KORR KUN CD20 LINDSTRÖM G JOHANSSON R WENTZEL V
67013 BANDLOGIK 1/2" SERVICESCHEMOR 1967 K01 N SER CD20 WIDIN K
67014 BANDMINNE PROBLEMKATALOG 1967-70 K01 N SER TEK CD20 WIDIN K KNUTSSON B
67015 FÖRETAGSNÄMND SAAB-L PROTOKOLL 1967-70 K01 N ORG
JONSSON B
67016 TIDNINGSARTIKLAR 1967-68 K01 N PUB C M
Bl.a. "striden" Datasaab/IBM 1967-68
67017 LOBBYVERKSAMHET VIA LOVSJÖ BRUK 1967-68 K01 N EXU C M LÖVGREN R
68001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1968 K02 J TEK ORG M BERTHNER Å FREID I
68002 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1968 K03 J TEK ORG M BERGSTRÖM R BERGSTEN H
68003 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZM 1968 K01 J TEK ORG M JIEWERTZ B
68004 AVTAL SAAB-GENERAY 1968-74 K03 J AVT MED KÄCK Ö FAXÉN T ERICSSON H
68005 SAAB-RIL 1968-76 SAMARB.PROTOKOLL K01 J AVT ORG MED ERICSSON H STRÖMBERG LA
68006 STYRESAMMANTRÄDEN DIV.MEDICIN 1968-69 K01 J ORG MED MILEIKOWSKY C ERICSSON H
68007 AVD.ARKIV ZS SERVICE 1968-74 K20 J TEK ORG SER C

68008 D21-KUNDER AVTAL 1968-74 K03 J AVT KUN CD20

68009 ARKIV ZDV 1968-69 K01 J PROD C RÖNNLUND Å
68010 ARKIV ZDE 1968-69 K12 J PROD CD20 MCK VIDESLÄTT LINDMAN Å
68011 ARKIV ZDM 1968-69 K03 J TEK MCK BERGSTRÖM R ELIASSEN OM SÖRENSSON N
68012 DATAMASKINELL EKG-UTVÄRDERING 1968 K01 J PUB MED

68013 KORR.O.AVTAL SAAB NORGE A/S 1968-75 K07 J KORR AVT C KALLESTAD S LARSEN J
68014 SERVICEAVTAL NORD.DOTTERBOLAG 1968-73 K01 J SER CD20 PERERS O KALLESTAD S
68015 NORSKA KUNDER 1968 K05 J AVT KORR CD20 HYTTING U KALLESTAD S JOHANSSON R
68016 D21/D22 TEKNIK ÖZD 1968-70 K01 N TEK CD20

68017 MINI-DATORER ÖZD 1968-69 K01 N TEK CD5

68018 S-70 FÖRSTUDIE 1968-69 K01 N TEK CD20 HALLBERG TG
68019 PRODUKTPLANERING 1968-81 K05 N ORG EKO MAR C

68020 D21 AVTAL TJECKOSLOVAKIEN 1968-71 K01 N AVT MAR CD20 KüNTZEL C
68021 PROJEKTERING AV MINI INKL.S70 1968-69 K01 N TEK C LINDÉN J HALLBERG TG
68022 DOTTERBOLAGS- OCH DISTR.AVTAL 1968-75 K03 N AVT DOT MAR C CD20 CD5
KARTONG NR.1: FINLANDKARTONG NR.2: NORGEKARTONG NR.3: DANMARK, HOLLAND, ITALIEN, SPANIEN, SCHWEIZ, BELGIEN, ÖSTERRIKE DISTRIBUTIONSAVTAL MED FACIT
68023 MDS DISTRIBUTIONSAVTAL 1968-72 K01 N AVT MAR CMDS LINDSTRÖM G STITZ O OLSSON B
68024 DIV.AVTAL TILLÄMPNINGAR D20 1968-74 K01 N KORR AVT CD20 TILL

68025 D22-KOMPENDIER SYSTEMBESKRIVN.CENTRALENHET,KRINGUTR. 1968 K03 N TEK SPEC CD20
Kartong 1:Systembeskrivning D22Centralenhet 2124 kraftenhet styrenhet aritmetisk enhet minnesenhetanslutningsenhet 2142Kartong 2:Bandminne 2130/2131 del 1 (textdel) del 2 (schemadel)Remsläsare 2144Remsstans 2113Skrivmaskin 2161/2162Kartong 3:Radskrivare 2128/2129 9030 appendix schemaunderlagKortstans 2132Kortläsare 2135Skivaggregat 2123-2 samt appendix
68026 SAMARBETSPROJEKT OCH FÖRETAGSBESKRIVNINGAR K02 J AVT MAR PUB ORG INF

Omfattar projekt tillsammans med bl.a. Staten, Facit, Computer Automation, Stansaab
69001 MILITÄRA DATORER UTVECKLING ZP 1969 K01 J ORG M FORNANDER S STEJMAR
69002 ARKIV ZND-5 1969-71 K10 J TEK CD5 HEDNER T HELLSTRÖM G
69003 NTP KRAVSPEC.1969 SPEC MASKINVARA 1973 K01 N SPEC CD5

69004 MDS 6401 REG.UTRUSTNING 1969-72 K01 J SPEC CMDS PETTERSON L ENGSTRÖM R
69005 ARKIV ZDM-CK37 1969-71 K08 J TEK MCK STOMFELT B SÖRENSSON N BORG T
69006 MOP D5/D22 TIME SHARING,REMOTE 1969 K01 J MAR CD5 CD20 AGENHED G
69007 MOP RÖNTGENSPEKTROFOTOMETER 1969 K01 J MAR MED LINGE A
69008 NTP MASKINVARA BANK SERIESPEC 1969-73 K04 N TEK SPEC CD5

69009 NTP BANK AVTAL RAPPORTER PRISER 1969-72 K05 J EKO MAR ORG PROJ TEK CD5

69010 SPS KORRESP.SERVICEBYRÅVERKS.1969-72 K01 J AVT KORR CD20 LARSEN J WALDÉN N
69011 FACIT ENGLAND 1969-72 K01 J AVT KORR CMED NILSON K
69012 AVTAL MEDICIN-O.DATAUTRUSTN.1969-79 K02 J AVT MED C LINDSTRÖM G BL.A.PERMOBILUTRUSTNING
69013 ORGANISATIONSPLANER PRODUKTER 1969-70 K01 N ORG FOT C M

69014 NORDISK SPARDATA 1969-79 SE FRITEXT! K01 N AVT MAR TILL KUN CD5
BL.A. BETALKORTPROJEKTET 1978
69015 MEDELA HANDBÖCKER MM. 1969-71 K02 N SPEC TEK MAR CMED

69016 DANSKA KUNDER 1969-73 K05 J KORR AVT CD20 LARSEN J TORNBERG P
69017 FINSKA KUNDER 1969-73 K13 J KORR AVT
KRANCK A YNGVELL S LARSEN J
69018 FÖRSÄLJN.DS-PRODUKTER VIA AGENT 1969-70 K01 N MAR C

69019 KONCERNDATASAMARBETE SAAB 1969 K01 N AVT CD20

69020 DATASAABS MINIMASKINER 1969 K01 N SPEC C LÖFGREN L ASKER B MAGNHAGEN B HALLBERG
69021 AVTAL MEDICINSK TEKNIK 1969-74 K01 N TEK AVT MED JAKOBSSON B LINDSTRÖM G ERICSSON H AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV MEDICINSK/TEKNISKA PRODUKTER FRÅN OLIKA INSTITUTIONER
70001 SKIVMINNEN UTREDN.LICENSTILLV.1970-74 K01 J TEK ORG PROD CD5 ERICSSON H ANDERSSON B
70002 NORDISK SPARDATA SAMMANTRÄDEN 1970-73 K01 N ORG KUN CD5 LINDSTRÖM G LUNDBERG P
70003 GZ ARKIV 1890-2651 1970 K12 J ORG
WENTZEL V
70004 DATASAAB PRESSRELEASER 1970-80 K04 J PUB C

70005 CAD SPEC.GP 1970-71 K01 J TEK SPEC
MEDIN SB ALMÉN A BLOHM C
70006 D5 SÄKERH.LAGR.PROGR.O.MASKINV.1970-79 K29 J TEK SPEC CD5

70007 GZ ARKIV 1001-1889 1970 K17 J ORG
WENTZEL V
70008 ON-LINE 1970-73 K01 N INF


70009 MARKNADS-O.PRODUKTPLANER Z 1970-72 K02 J ORG MAR C MAGNUSSON B HALLBERG TG NYMAN R
70010 ARKIV ZD-D5 1970-71 K21 J ORG CD5 KNUTSSON B MELLBRING R
70011 ARKIV ZDC-D6 1970-71 K03 J TEK MD6 KNUTSSON B BERTHNER Å KLING U
70012 ARKIV ZDC-NTP 1970-71 K08 J TEK CD5 SEGERBORG S KNUTSSON B BERGSTRÖM R
70013 ARKIV ZDC-MEDELA 1970-71 K01 J TEK CMED OHLSSON O HOFFSTEN O FLOOD C SEGERBORG S
70014 GZ ARKIV 2652-3563 1970-71 K18 J ORG
WENTZEL V
70015 MOP OPTIMERINGSPROGRAM 1970 K01 J MAR TILL ULFHIELM C AGENHED G
70016 MEDELA HANDBOK 1970 K01 J SPEC CMED NILSON K
70017 MEDICINSK UTRUSTNING FOTO 1970 K01 N FOT MED
FOTO FRÅN OLIKA SJUKHUS SAMT BROSCHYRER MULTIPLAN, SCANNER, XTV100SPEKTROMETER, M.FL.
70018 ARKIVBROSCHYRER MARKN.FÖRING 1970-82 K26 N MAR SPEC C
Kartongerna 17-21 har blivit mögelskadade och har makulerats 2001-03-27
70019 STANSAAB STYRELSEPROT.AVTAL 1970-73 K03 N AVT DOT MAR KORR ORG


70020 MARKNADSANALYSER 1970-86 K06 N ORG EKO MAR C

70021 NTP URSPRUNGL.D5 BANKTERMINAL 1970 K01 N SPEC CD5

70022 PRODATA 1970-75 K01 N PROD

TILLVERKNING LEVERANSER ÖVERSIKTSBILDER
70023 SAAB-MOTOROLA IC TECHNOLOGY PROGRAM 197 K01 N TEK


70024 STRATEGISK PLANERING,SAMARB.PLAN.1970-7 K03 J ORG DOT EXU


70025 Dator CK37 och CD107 foton K01 N FOT MCK MCD

71001 AVTAL GM 1971-74 K02 N AVT C LINDSTRÖM G SYLVAN B
71002 KONTAKT 1971-76 K01 N INF
WALLIN O Innehåller även ett nummer av Kontakt från sep. 1969 om nordisk spardata.
71003 D6/37 OFFERT MED BILAGOR 1971 K01 J KORR SPEC PROJ MD6

71004 GZ ARKIV 3564-4305 1971 K12 J ORG
WENTZEL V
71005 GZ ARKIV 5061-5679 1971 K09 J ORG
WENTZEL V
71006 GZ ARKIV 5680-6369 1971-72 K09 J ORG
WENTZEL V
71007 ARKIV ZDC 1971 K01 J SER MCK LÖF G KNUTSSON B
71008 GZ ARKIV 4306-5060 1971 K11 J ORG
WENTZEL V
71009 MOP IRIS MÄTMASKIN 1971 K01 J MAR TEK
ÅSLUND N HÄLLBERG B
71010 MOP KLIN.FYS.LAB 1971 K01 J MAR MED ANDERSSON G
71011 NTP PROGRAMFUNKTIONER BANK 1971-73 K03 N SPEC TEK CD5
KARTONG NR.1: PROGRAMFUNKTIONER SERIESPEC 710730 2: PROGRAMFUNKTIONER SERIESPEC SVERIGE,DANMARK 730915 3: PROGRAMFUNKTIONER SERIESPEC FINLAND,NORGE 730915
71012 NTP BANK INSTALL.HANDHAVANDE 1971-73 K01 N SPEC TEK CD5

71013 KORRESPONDENS NORD.SPARDATA 1971-74 K01 J KORR CD5 NILSON K
71014 SOVJETAKTIVITETER 1971 K02 J AVT KORR CD5 CD20 LARSEN J KRANCK A WENTZEL V
71015 GM ORIGINALHANDLINGAR 1971-73 K02 J ORG MAR C NYMAN R WIKMAN B SÖDERSTRÖM S SYLVAN B
71016 LÅNGTIDSPLAN.DIV/SEKTOR G,Z,X,L 1971-79 K08 N ORG EKO MAR C M MED

71017 CD107 1971-73 K01 N KORR MCD LINDSTRÖM G FORNANDER S
71018 ÖSTERRIKE,UNGER,ÖVR.ÖSTSTATER 1971-79 K04 J KORR AVTAL CD20 KüNTZEL C ÅSENIUS B Innehåller avtal med KOVO om D23
71019 CAD COMPUTER AIDED DESIGN 1971-73 K01 N TEK ORG


71020 MARKNADSPLANER SE FRITEXT! 1971-76 K01 N DOT MAR KORR C NYMAN R BENELUX, SOVJET, ÖSTSTATERNA, VÄSTTYSKLAND,ÖSTERRIKE, AUSTRALIEN,BANKER, SAMMANDRAG
71021 DATASAAB-ANNONSER 1971-72 K02 N PUB


71022 PERSONALFOTOGRAFIER 1971-85 K04 N PER FOT


71023 SERVICEAVTAL NTP 1971-72 K01 N SER DOT AVT CD5 ANDERSSON A AVTAL OM SERVICE AV SPARBANKSTERMINALER MED FACIT SAMT SAABS DOTTERBOLAG
71024 AVTAL D5/30 STOCKHOLMS ELVERK 1971 K01 N AVT KUN CD5 LINDSTRÖM G WENTZEL V
71025 BEVERLOO-TECKNINGAR FÖR DATASAAB K01 N PUB
BEVERLOO G
71026 EDB HISTORIK I NORDISK PERSPEKTIV K01 J PUB
BRUHN E Utgivare:DATAaktieselskapet af 2. april 1971
72001 D20 ANVÄNDARFÖRENING 1972-73 K01 N KUN CD20

72002 MEDICINSKA PROD.SERVICE GZSM 1972-74 K01 J TEK SER MED HULTQVIST R
72003 D23 PUBLIKATIONER 1972-75 K01 J SPEC CD20

72004 GZ ARKIV 6370-7194 1972 K13 J ORG
WENTZEL V
72005 GZ ARKIV 7719-8296 1972 K08 J ORG
WENTZEL V
72006 GZ ARKIV 7195-7718 1972 K09 J ORG
WENTZEL V
72007 GZ ARKIV 8297-8839 1972 K09 J ORG
WENTZEL V
72008 GZ ARKIV 8840-9393 1972 K09 J ORG
WENTZEL V
72009 GZ ARKIV 9394-10036 1972-73 K10 J ORG
WENTZEL V
72010 SPARKASSERNES DATACENTRALER 1972-74 K01 J MAR CD5 NILSON K HOLMBERG O
72011 KORR.O.AVTAL FINSKA BANKER PYP 1972-73 K01 J AVT KORR CD5 ELIASSEN OM KVICK B
72012 NYMANS ARKIV 1972-73 K05 N ORG C NYMAN R BERGE B FLYGARE B
72013 NORDISKA FÖRENINGSBANK.BANKTERM.1972-74 K03 J PROJ SPEC KUN CD5

72014 D23 BERTIL O.CECILIA 1972-74 K01 J AVT KORR CD20 LINDSTRÖM G WENTZEL V
72015 RAPPORTER D23,D5/30,6501 1972-74 K01 N PROJ TEK MAR CD5 CD20 C65

72016 DATAINDUSTRIUTREDN.LÄGESRAPPORT 1972-73 K01 J EXU C ALMQVIST B RYDBERG L
72017 AVTAL D23 1972-73 SE FRITEXT K01 N AVT CD20
SV.FLYGMOTOR, STATSKONTORET,SMHI, ALLM.BRAND
72018 DATAINDUSTRIUTREDNINGEN 1972-73 K01 N EXU ORG


72019 Produktdatablad 1972-89 K03 N SPEC


72020 D5/20 TEKN.MANUAL,FUNKTIONS- OCH UPPBYGGNADSBESKR. 1972 K01 N TEK PUB CD5

72021 BANKTERMINALSYSTEM D5/20 NTP, HANDBOK 1972 K01 J SPEC CD5

72022 D23 PRESENTATIONSSATS K01 N MAR CD20

72023 D5/30 Systemspecifikation maskinvara 1972 K01 N SPEC CD5 Elofsson R
72024 D21/D22 Algol Genius Specifikation 1972 SK1 N SPEC CD20

73001 AVTAL DISTRIB.SAMMARB.PARTNERS 1973-74 K03 N AVT MAR C

73002 DATASAAB SYSTEMS INC 1973-74 K01 N DOT ORG MAR C MAGLIANA J NYMAN R ELY J LINDSTRÖM G
73003 6501 MASKINVARA ARB.PLATS 1973-74 K02 J TEKN C65

73004 GZ ARKIV 10037-10792 1973 K09 J ORG
WENTZEL V
73005 GZ ARKIV 10793-11294 1973 REG.SAKNAS K09 N ORG
WENTZEL V
73006 DNC ARBITRAGE TILLÄMPN.1973-74 K01 J KUN TILL CD5 ÅKESSON SÅ BAKKE SE
73007 BUDGET DIV G 1973-79 K03 J EKO C M ERICSSON M WILHELMSSON K BÖRJESSON E
73008 XTV100 KOMPENDIUM(RÖNTGEN TV) 1973 K01 J SPEC UTB MED BÖRJESSON E
73009 VE-11 KOMMITTEN SV.MEKANFÖRBUND 1973-75 K02 J ORG C ERICSSON H
73010 GZ ARKIV 11533-12528 1973-74 HANDL.SAKN K01 J ORG
WENTZEL V
73011 EKONOMIRAPPORTER 1973-74 K01 N EKO
ADOLFSSON L WALDÉN N LIDMALM T
73012 D5/30 SÄLJDOK.SÄLJNR. 1973-80 K01 N MAR TEK CD5

73013 CAD-PROGRAM F.ELEKTRONIKKONSTR.1973-74 K01 J TEK
ALMÉN Å MEDIN SB JIEWERTZ B
73014 MEDDELANDEN FR.DIV.CHEFEN 1973-74 K01 N ORG
NYMAN R
73015 DATA-OCH NÄRINGSPOLITIK SOU 1973:6 74:1 K01 N EXU


73016 D23 FCPU O.MIKROPROGRAMMERINGSSPRÅK 197 K01 N SPEC TEK CD20

73017 DATABEHANDLING I RADIOPROGRAM 1973-74 K01 N PUB


73018 ADM.SYSTEM D5 SPECIFIKATIONER 1973 K01 N SPEC TEK CD5 HOLTE-JENSEN J
73019 FOTO D5/30,LAB.OCH TILLVERKN. 1973 K01 N FOT TEK CD5

73020 DATASAAB STRATEGISK PLANERING I DATABRANSCHEN 1973 K03 N KORR ORG PUB MAR
WIKMAN B
73021 Hjälpa eler stjälpa med data? Utställning om datorer 1973 K1 N UTB

Utställning på Länsmuseet i Linköping.
74001 DIVISIONSMÖTEN G 1974-77 K01 J ORG C NYMAN R SYLVAN B WENTZEL V
74002 DIVISIONSNÄMNDSMÖTEN G 1974-77 K02 J ORG
NYMAN R WENTZEL V LAGERMAN P SCHRÖDER H
74003 EKONOMIRAPPORTER STAB GE 1974-75 K01 N EKO
ERICSSON M WILHELMSSON K
74004 MÖNSTERKORTUTREDNING 1974 K01 J TEK C GUSTAFSSON B ERICSSON H ALMQVIST B
74005 GZ ARKIV 12529-13436 1974 HANDL.SAKN. K01 J ORG
WENTZEL V
74006 GZ ARKIV 13437-14497 1974 HANDL.SAKN. K01 J ORG
WENTZEL V
74007 GZ ARKIV 14498-15740 1974-75 HANDL.SAKN K01 J ORG
WENTZEL V
74008 FELLESDATA NORGE KORRESPONDENS 1974-81 K01 N KORR KUN CD5

74009 CASH DISPENSER TERMINAL SPEC NSD 1974-7 K01 J SPEC CAT WISING P
74010 AVTAL D5-KUNDER SE FRITEXT 1974-78 K05 J AVT CD5
KUNDER: AMINDIA, DAVA, KOVO, NSD, FELLESDATA, SAAB-FACIT, SPANIEN, SAMDATASE-BANKEN, NORSKA POSTVERKET, BANK OF AMERICA
74011 BUDGETHANDLINGAR DS-DIV.DS-AB 1974-81 K03 N EKO C M MED

74012 FUSION DATASAAB-FACIT 1974-75 K01 J ORG C NYMAN R ALMQVIST B ERICSSON H
74013 DSUS HISTORIK 1974-76 K02 J ORG DOT CD15 CAT MAGLIANA J HESSE G NYMAN R
74014 OPERATING MANUAL DATASAAB 1974-80 K01 J ORG MAR C

74015 SAAB-UNIVAC 1974 VÄRDERING TILLGÅNGAR K01 N EKO DOT CD20

74016 SAAB-UNIVAC KORRESPONDENS 1974-75 K01 J KORR ORG EKO AVT DOT CD20
BERÖR I HUVUDSAK AVTALET MELLAN SAAB-SCANIA OCH UNIVAC
74017 NYMAN & SCHULTZ 1974 K01 J KORR AVT KUN CD5 NILSON K
74018 STYRELSESAMMANTRÄDEN 1974 DS MB+DB K01 N ORG


74019 DIV.PRODUKTPLANER O.HANDL.PROGR.1974-75 K02 N ORG
WENTZEL V
74020 GZC CENTRAL TEKN.PLANERING 1974-76 K01 J ORG TEK EKO CD16 MCD HOLMBERG O ANDERSSON G
74021 Cobol D23 K01 J SPEC CD20

74022 INKÖP UTRUSTNING KOMPONENTER 1974-76 K01 N PROD AVT


74023 Basic, Cobol för D5, D20 1974 K01 N TEK SPEC CD5 CD20

74024 D5 systemspecifikationer för maskinvara K01 J SPEC CD5
teckenkod ISO/R646remote terminal adapter D5/20
75001 SAAB UNIVAC 1975-76 UTREDN.RAPPORTER K01 J ORG DOT SER CD20

75002 D15 PROGRAMVARA 1975-77 K10 J TEK SPEC CD15

75003 D15 PUBLIKATIONER 1975 K01 J SPEC CD15

75004 SORTIMENTUTREDNING GP 1975 K01 J ORG C NYMAN R WIKMAN B ASKER B
75005 THE FUTURE FACE OF BANKING 1975 K04 N FOTO
SUNDSTRÖM B
75006 STANSAAB 1975-76 K01 J DOT ALF

75007 CIRKULÄRBREV AVGÅENDE GMT 1975 K01 J ORG CD15 HESSE G HEDNER T
75008 GPU MARKNADSRAPPORTER 1975-78 K01 N MAR C WIKMAN B
75009 AFE-GRUPPEN ELNIKUPPBYGGNAD 1975 K01 J TEK C BOSTRÖM G ERICSSON H
75010 GZ ORIGINAL/PROTOKOLL 1975-78 K04 J 0RG C M WENTZEL V
75011 GZ ARKIV 15741-16755 1975 HANDL.SAKN. K01 J ORG
WENTZEL V
75012 GZ ARKIV 16756-17975 1975-76 HANDL.SAKN K01 J ORG
WENTZEL V
75013 FTS SÄLJMATERIAL BANK 1975-76 K01 J TEK PUB MAR CD5

75014 D15 ADP MANUAL METODER PROGR.1975-76 K01 J SPEC UTB CD15

75015 D15 SALES MATERIAL 1975 K01 J MAR CD15

75016 AVTAL STANSAAB/SAAB 1975-78 K01 N AVT MAR ALF

75017 SPANIEN 1975-79 K01 J DOT
SENNEBERG B SVERNLÖV D
75018 Skrivare 5808 historik, foto, mm 1975-81 K02 N RIT FOT SPEC CSKR
Innehåller även en teknisk beskrivning
75019 ELEKTROTEKNISK RITTEKNIK 1975 K01 N RIT UTB
ANDERSSON S BERTHNER Å NORMAN A
75020 PRESENTATIONSSATS DATASAAB 1975 K01 N MAR INF C M WALLÉN O PRESENTATION SAAB-SCANIA OCH DATASAAB9 ST.OH-BILDER SAMT TEXTBILAGA PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA
75021 KORR.KOMPONENTÅTAGANDE CD107 1975-83 K01 N KORR AVT MCD

75022 D12 AVTAL FACIT OM PRODUKTION 1975 K01 N AVT PROD CD12 NYMAN R LARSSON C-O
75023 MARKNADSPLANER FÖR DATASAAB 1975-79 K02 J MAR DOT EXU
B.WIKMAN
75024 DIL5A specifikationer 1975-78 K01 J SPEC CD5
Systembeskrivning och handhavandebeskrivningmed anknytning till datorsystem D22, D220M, D23,D5/10, D5/20, D5/30.Program debugging, utility programs, operations desciption D5/20, D5/30.
76001 PRODUKTRÅDSPROTOKOLL 1976 K01 J ORG C WENTZEL V
76002 MEDICINVERKSAMHETENS AVVECKLING 1976-77 K01 J ORG MED NORDENHÖK B ERICSSON H
76003 SERIE 16 MASKINVARA 1976-84 K13 J TEK SPEC CD16

76004 SINGER KEARFOTT SPEC.RAPPORTER RITN. K07 J TEK MCD

76005 D16/10D OBJEKTRAPPORTER 1976-78 K01 N TEK CD16 SÖRENSSON N
76006 ALMQVIST-MÖTEN PRODUKTRÅD PROT.1976 K01 J ORG C ALMQVIST B
76007 DATOR 107 MEDD.KOMP.ÄNDR.RAPPORT.1976-8 K05 N ORG TEK MCD

76008 DATOR 107 MÖTEN SKD,SAAB,FMV.1976-83 K13 N PROJ MCD

76009 DATOR 107 KORR.SKD,FMV,SAAB,FFV 1976-83 K11 N KORR MCD

76010 DATOR 107 AVTAL TIDPL.KALK.BEST.1976-82 K11 N PROJ EKO TEK MCD

76011 DESIGNMODELLER 1976 K01 N FOT C SUNDSTRÖM B
76012 GPU MARKNADSPOTENTIAL,-FÖRING 1976 K01 J MAR C WIKMAN B
76013 KORR.O.AVTAL SAAB-UNIVAC 1976-77 K01 J AVT KORR CD20 ERICSSON H ÅSENIUS B PETTERSSON L
76014 GZ ARKIV 17976-19186 1976-77 HANDL.SAKN K01 J ORG
WENTZEL V
76015 GY REG.ORIGINAL 1976-77 K01 J ORG C ALMQVIST B
76016 KONSULTUTREDNINGAR 1976-80 SE FRITEXT! K11 N ORG C M
MC KINSEY, SRI, PA INTERNATIONAL CONSULTANTS
76017 SIND'S UTREDN.DATAMARKNADEN 1976-1980 K02 J TEK EKO MAR


76018 PROJEKT MSB TJECKOSLOVAKIEN 1976-78 K02 N PROJ KUN CD15 TILL FORNANDER S ÅSENIUS B
76019 DSUS KONTRAKT 1976-78 K04 J AVT KORR DOT CD5 CSKR HOLMBERG O PALMQVIST T EKEBRINK I
76020 D16/10,20,30 BESLUTSUNDERLAG 1976 K01 J ORG CD16 KNUTSSON B ELIASSEN OM
76021 SAAB-UNIVAC ALLMÄN KORRESPONDENS 1976 K01 J KORR AVT ORG EKO DOT CD20

76022 SAAB-UNIVAC DOTTERBOLAG 1976 K01 J KORR EKO ORG DOT CD20

76023 Videokasetter om datorer 1976-90 K01 N TEK PUB FOT

1.Vad är en dator, tillverkning, arbetsmiljö 1976
2. Ericsson service
3. Sundqvist-bandet: Nokia samlingar 1990, D2, D22 grafik,Global Environment(BBC), presentation Amiga
76024 Publikation om ergonomi 1976 SK1 N SPEC DOT
Freid I
77001 D16/30 PROGRAMVARA K03 N TEK CD16
INGÅR EJ I SAM PM ELLER APPLICATIONS
77002 D16/10 PROGRAMVARA K04 J TEK CD16

77003 DATASAAB STUDIE VID ULI 1977 K01 N EXU EKO
MELIN L
77004 UTVECKL.SPEC.OFFERTUNDERLAG MD7 D80 K02 J PROJ TEK M JIEWERTZ B NISKA H
77006 D16/10 DATA COM. 1977 K01 N TEK CD16 JOHANSSON K
77007 DATOR 80 KORR.FMV,LME,SRA 1977-85 K02 J KORR M80 WENTZEL V JIEWERTZ B
77008 PICTURE SERVICE MANUAL 1977 K01 J FOT C

77009 HOLMSTRÖMS UPPSATS DS/STANSAAB 1977 K01 N ORG C MCK HOLMSTRÖM M HANSSON B
77010 GZ ARKIV 19187-20888 1977-78 GALLRAT K07 J ORG
WENTZEL V OBS! DOKUMENTEN 19187-19949 HAR FÖRKOMMIT
77011 D12 C-SORTIMENT BESLUTSUND. 1977-78 K01 J TEK CD12

77012 PROJEKT CITIBANK CBCT 1977 K01 N MAR PROJ CD5 EKEBRINK I
77013 CAT UTTAGSAUTOMAT 1977-81 K03 N MAR EKO CAT

77014 SALES MANUAL FTS(BANK) USA 1977 K01 J MAR CD5 CD16

77015 AVTAL OM DATASAAB AB STATEN/SAAB 1977 K01 N AVT
LAGERMAN P
77016 CAT ALLMÄNT 1981,SPEC 1981,CDT 1977 K01 N KUN MAR SPEC CAT

77018 DSUS CITIBANK 1977-78 K01 J AVT CD5 CAT STOMFELT B
77019 UTLEVERANSER FRÅN GM 1977 K01 N ORG EKO C SVENSSON K
77020 D15 INTRODUKTION 1977 K01 J UTB CD15

77021 SAMARBETE STATEN/SAAB-SCANIA 1977 K01 N ORG EXU

NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 77/78:17 OCH 77/78:31 SAMT MOTIONER IÄRENDET
77022 DATASAAB 1977-82 K01 N MAR ORG

MARKNADSPLANER, RESURSER, HISTORIK
77023 FTS LÅNGSIKTSPLAN,PACTEL UTREDN.1977-83 K01 N ORG MAR EXU
HULL J
77024 D16/30 Progr.manual,systembeskr. 1977-81 K01 J TEK SPEC CD16

77025 CAT DOCUTEL,UTBILDN.DRIFT SERVICE K01 J UTB SER CAT

77026 TIDIGA DATOR 80-ARBETEN K01 J SPEC PROJ TEK M80

77027 DATASAAB AB årsredovisnig 1977-79 K1 N DOT
Wedell G
78001 AVDELNINGSMÖTEN GM/GMT K01 J ORG C RENTSCH G LINDFORS L
78003 HISTORISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 1978-81 K01 N INF


78004 D15 BASIC SOFTWARE MANUAL 1978 K01 J TEK SPEC CD15

78005 SDS80 PUS,MAN.BORD,D80-KANAL 1978-82 K05 J PROJ SPEC M80 SVÄRD B TILLMAN B NISKA H MALM B
78006 SERIE 2000 CUSTOMER ENG.GUIDE 1978-84 K01 J KUN ORG C2000

78007 GZ ARKIV 20889-22010 1978 GALLRAT K08 J ORG
WENTZEL V
78008 GZ ARKIV 22011-22416 1978 GALLRAT K04 J ORG
WENTZEL V
78009 BANK- O.TERMINALSYSTEM 1978-80 K01 J MAR CD5 CD16 CAT MAGNUSSON B HEDNER T
78010 AVTAL CITIBANK 1978 K01 J AVT KUN CD5 CAT

78011 FS MARKNADSARKIV 1978-81 K01 N MAR CAT BERTHNER Å HANSSON KE GRANSTRÖM R
78012 ZX ORIGINAL 1978-80 K05 J ORG C M WENTZEL V
78013 UTVECKLINGSPLAN ALFASKOP BANK 1978-81 K01 N ORG ALF

78014 PRODUKTUTVECKLING FÖRSTUDIER 1978-79 K01 J ORG TEK TILL

78015 DATASAAB AB LEDN.BESLUT 1978-80 K01 N AVT ORG EKO
WEDELL G
78016 CITIBANK AVTAL 1978 K02 N AVT CD5 CSKR LINDSTRÖM G HULL J
78017 CITIBANK NOTE DISPENSER 1978-1980 K01 J MAR AVT CAT
AVTAL MED INTER INNOVATION AB 1978
78018 STRATEGISK PLANERING OH-ORIGINAL 1978 K01 N ORG CD15 CD16 SVERNLÖV D PERERS O PALMQVIST T
78019 RETAIL(ÅTERFÖRSÄLJAR)-SYSTEM 1978 K01 N MAR DOT ORG TILL

78020 ORG.FÖRSÄLJNINGSAVD.1978 K01 J ORG
HULL J
78021 DATOR CD111/B3LA 1978-79 K01 N KORR M80
ANBUDSFÖRFRÅGAN FRÅN FMV TILL DATASAAB SAMT OFFERT.DATOR CD111 FÖREGÅNGARE TILL DATOR 80
78022 DATASAABS VETERANFESTER 1978-90 K05 N PER FOT
EKSTRÖM M
78023 D16/30 PROGR.MAN. LOGIC/COBOL TRANSL. K01 J SPEC CD16
1978-81
78024 SYSTEMUTVECKLING GZN 1978 K06 J TEK UTB SER

SystemserviceSystemtillämpningarSystemutbildning
78025 Affärssystem SBS, avd.BDS,BL 1978-82 K26 J TEK SPEC UTB

Utveckling datorsystemSystemprogramDatorarkitekturKvalitet och driftPublikationerUtbildning
78026 Programanvändarmanualer S2000 1978-90 K14 J TEK SPEC C2000
System overviewData communicationAdvanced software manualApplication development manual
78027 DIL D5A systembeskrivning K01 J SPEC CD5
Berör D22, D220M, D5/10, D5/20, D5/30 och inkluderarhandhavandebeskrivning.Innehåller även program debug, operationsdescription och utility programs för D5/20 och D5/30
78028 BANK-O.AFFÄRSSYSTEM,INTEGR.TEKN.1978-83 K01 N TEK C

78029 SALAMIS System med terminal 41 och D16 SK1 N EXU CD16 ALF
Projekt SALAMIS syftar till att av två produkter skapa ett system.
79001 D16/30 PROGR.MAN. PART 1-3 V3 K03 J TEK SPEC CD16
Innehåller Programmers Referens Card för COBOL16
79002 D16/30 SYSTEM ANALYST'S MANUAL V3 K01 J TEK SPEC CD16

79003 D16 BDM ACT ASK LOKI THOR K04 J SPEC CD16 TILL

79004 CAT AVTAL OMRON VALMET RAPPORTER 1979-8 K01 J AVT DOT ORG CAT WENTZEL V
79005 TILLÄMPNINGSPROGRAM FREY D16 1979 K02 N SPEC CD16 TILL

79006 TILLÄMPNINGSPROGRAM ODIN D16 1979 K04 N SPEC CD16 TILL

79007 TILLÄMPNINGSPROGRAM THOR D16 1979 K01 N SPEC CD16 TILL

79008 DATOR 107 RESERVDELSKATALOG FOTO 1979-8 K01 J PROJ SPEC FOT MCD

79009 CUSTOMER ENGINEERING MANUAL 1979-84 K01 J SER ORG C

79010 GZ ARKIV 22417-23034 1979 GALLRAT K04 J ORG
WENTZEL V
79011 GZ ARKIV 23035-23742 1979-80 GALLRAT K06 J ORG
WENTZEL V
79012 KONF.RIMFORSA/SOLBACKA PROT.1979 K01 N ORG


79013 RAMPROGRAM RATIONALIS.STANDARDDIS.1979 K01 J PROJ TEK


79014 SCAB FINLAND AVTAL KORR.1979-81 K02 N AVT KORR KUN CD5

79015 BUDGET 1979 MODERBOLAG K01 N EKO PER C RENTSCH G
79016 CK37 AVSLUTNING 1979-83 K01 N KORR TEK MCK
OMFATTAR HAVERIANALYS, UNDERHÅLL, RESERVDELSLEVERANSER.ÖVERFÖRING AV MATERIEL TILL FFV-ARBOGA.RESTERANDE MATERIEL SKROTAS.KÖRJOURNALER MAKULERAS.
79017 PRESSKLIPP 1979-80 K01 J PUB


79018 XC/TC utveckling 1979-89 K04 J TEK CD16

80001 BAPS D16 USER'S MANUAL K01 J TEK SPEC CD16 TILL

80002 D16/10 DOCS MANUAL V4 K01 J TEK MAN CD16

80003 D16/10 PROGRAMMERS MANUAL V4A2 1980 K02 J TEK SPEC CD16

80004 D16/10 PROGR.MAN.UP DC TS WP V5 1980-82 K01 J TEK SPEC CD16

80005 PART SPEC.INTEGR.CIRCUITS S2000 1980-82 K01 N TEK SPEC C2000 JOHANSSON K
80006 PUS80 MB/IO-KANAL DOK.FÖRT.SPEC.INSTR. K01 J SPEC M80 KINDEFORS W SVÄRD B NISKA H MALM B
80007 GZ ARKIV 23743-24897 1980-81 GALLRAT K09 J ORG
WENTZEL V
80009 DATASAAB AB STYRELSEMÖTEN 1980 K01 N ORG EKO
WEDELL G
80010 KONTAKT L-NYTT 1980 K01 N INF


80011 CORPORATE STRATEGY MEETING DEC 1980 K01 J MAR ORG C

80012 CITIBANK KASSATERMINALER 1980 K01 N AVT MAR CD5

80013 SBS KONFERENS KÖPENHAMN 1980 K01 N MAR C LINDFORS L
80014 SERIE 16 ÖVERSIKT PRES.SATS 1980 K01 N FOT SPEC CD16

80015 SERIE 16 TILLÄMPN. PRES.SATS 1980 K01 N FOT SPEC CD16 TILL

80016 DATOR 107 K01 N SPEC PUB FOT MCD

81001 D16 MARKETING GUIDE UTG.3 K01 J MAR CD16

81002 D16 PROGR.MAN. WORKSTATIONS V6A1 K01 J TEK SPEC CD16
SERIE 16 PART 3
81003 D680 PROGRAMMERS MANUAL K02 J SPEC TEK CAT

81004 SERIE 16 SYSTEMS ANALYST'S MANUAL V6 K01 J TEK SPEC CD16

81005 DILPPS D16/10 USER'S MANUAL V4 K02 J TEK SPEC CD16

81006 SAGA OPERATÖRSHANDBOK K02 J TEK SPEC CD16 TILL

81007 D16/10 PROGR.MAN. DIL.V5 PUV3 1981 K01 J TEK SPEC CD16

81008 BUSINESS PLAN AUSTRALIA FTS 1981 K01 N MAR ORG C FLEMING M
81009 KONTAKTEN 1981-83 K01 N INF


81010 SDS80/CD107 INT.MEDD.TEKN.UTR.KALK.1981 K04 J PROJ TEK M80 MCD

81013 SERIE 2000 HÅRDVARA 1981-88 K08 J TEK SPEC C2000

81014 GZ ARKIV 25414-25885 1981 GALLRAT K11 J ORG
WENTZEL V
81015 GZ ARKIV 25886-26388 1981-82 GALLRAT K14 J ORG
WENTZEL V
81016 PRODUKTINVENT.DS/ERICSSON 1981 K01 J TEK MAR ALF CD15 CD16 CAT NYBERG B THORÉN M ARONSSON H
81017 OFFERT TILL FELLESDATA NORGE 1981 K01 N KUN MAR CD16

81018 EIS-PRESENTATION 1981 K01 J ORG PUB C

81019 ERGONOMISYMPOSIUM VID DATASAAB 1981 K01 J UTB TEK


81020 BUBBELMINNE EXAMENSARBETE 1981 K01 N TEK
ALLINGER L LARSSON S
81021 PRODUKTINVENTERING MARS 1981 K01 J MAR C

81022 ERGONOMISYMPOSIUM 1981 K01 J UTB KUN C

81023 CAT,SKRIVARE PR366 1981-82 K01 N MAR TEK PROJ CAT CSKR WENTZEL V
81024 DATASAAB SVERIGE AB FÖRETAGSPRES.1981 K01 N FOT DOT


81025 D16/10 PROGRAMMANUAL V4C2 K01 J SPEC CD16

81026 D16/10 PROGRAMMANUAL V5 K01 J SPEC CD16
PERIPHERAL UNITS
81027 D16 UTILITY PROGRAMS DILPPS V5 K01 J SPEC CD16

81028 SAGA TEXTBEHANDLING OPERATÖRSHANDBOK K01 J SPEC CD16

81029 Banksystem FTS, avd.FC 1981-82 K07 J ORG TEK UTB

SystemledningProduktplaneringApplikationsutvecklingSystemutbildning
81030 SSW-dokument 2100(XC/TC) 1981-89 K06 J TEK SPEC C2000
Slutliga interna dokument
82001 D16 PROGR.MAN.PROGRAM-PRODUCTION V6A1 K01 J TEK SPEC CD16
SERIE 16 PART 2
82002 COBOL D16 PROGR.MAN. V6A1 K01 J TEK SPEC CD16
SERIE 16 PART 1
82003 D16 PROGR.MAN.SYSTEM CONTROL V6A1 K01 J TEK SPEC CD16
SERIE 16 PART 5
82004 D16 PROJEKTMANUAL GENERELL ANVISNING K01 J TEK SPEC CD16

82005 SERIE 16 OPERATOR'S MANUAL V6A1 K01 J TEK SPEC CD16

82006 HITS D16 V3 K01 J TEK SPEC CD16 TILL

82007 LI-NYTT 1982-84 K02 J INF
VIBERG K
82008 SDS80 CD107 INT.MEDD.TEKN.UTREDN.1982 K01 J PROJ TEK MCD M80 JOHNSSON E JIEWERTZ B
82009 SDS80 CD107 CK37 TEKN.UTR.SPEC.1982-83 K09 J PROJ TEK SPEC MCK MCD M80 JIEWERTZ B SVÄRD B NISKA H MALM B
82010 ALFASKOP O.S2500 OH/DIA 1982 K01 N FOT ALF C2000

82011 E2100 PROGR.MAN PU DIL PROGR.PROD.1982 K03 J SPEC C2000

82013 SERIE 2000 PROGR.O.HÅRDVARA 1982-88 K02 J SPEC C2000

82014 SERIE 2000/E2100 PROGR.VARA 1982-88 K12 J SPEC C2000

82015 ERISYSTEM 2100 PROGR.VARA 1982 K01 J SPEC C2000

82016 BROSCHYRER(DE CICERO)ODIN,MIMER MM.1982 K01 J FOT TILL SUNDSTRÖM B
82017 DIA UNIVERSITET ÖSTGÖTABANKEN 1982 K01 J FOT C SUNDSTRÖM B
82018 GZ ARKIV 26389-26895 1982-83 GALLRAT K13 J ORG
WENTZEL V
82019 SYSTEM 2100 PRES.SATS 1982-87 K01 N FOT SPEC C2000

82020 SYSTEM 2500 PRES.SATS 1982 K01 N FOT SPEC C2000

82021 SYSTEM 2500 TILLÄMPN.PRES.SATS 1982 K01 N FOT SPEC C2000 TILL

82022 D16 PROGRAMMANUAL V6 K01 J SPEC CD16
82023 D16 USER'S GUIDE QUERY,DODS V6 K01 J SPEC CD16
DATABASORGANISATION, SYSTEMBESKRIVNING
82024 SERIE 16 OPERATOR'S MANUAL K01 J SPEC CD16

82025 Produktplanering Affärssystem, avd.BLP 1 K03 J ORG


82026 Avd. BX, XS 1982-83 K18 J TEK SPEC ORG

D16, XC/TC, SkidbladnerSNA
82027 Speciella XC/TC projekt 1982-90 K01 J PROJ


82028 SYSTEM 2000 (2100, 2500), OVERHEADBILDER K01 N FOT C2000

82029 Uttagsautomat D681, D683 1982-83 K01 J SPEC CAT
Teknisk beskrivning av ett antal delenheter
82030 Serie 2000 tillämpningsprogram 1982-88 K02 J SPEC C2000 TILL
OmfattarBEPTid/kontorTopasTeletex 2000DAGEMBLAYMIRERILIBMultiplan i 2100
83001 D680 OPERATING MANUAL K01 J TEK SPEC CAT

83002 KORR.FMV-SAAB L/J-LME-SRA/ERA 1983-84 K02 N KORR MCD M80 WENTZEL V JIEWERTZ B
83003 2100 FOTO 1983-86 K02 J FOT C2000 SUNDSTRÖM B
83004 POSTVERKET O.SEB DEMO FOTO 1983-84 K01 N FOT C ÖSTGÖTA-BILD
83005 SERIE 2000 UTV.ANPASSN.STAND.PR.1983-87 K01 J SPEC C2000 TILL
SÄKERHETSLAGRING
83006 ERIKSSON DIAFOTO UNIVERSITETET 1983 K01 N FOT
COLOR FACK AB
83007 AVTAL ERICSSON-UNIVAC 1983 BANKTERM. K01 J MAR AVT C2000

83010 TERMINALUTRUSTN.POSTKASSOR 1983 K01 J KORR
BERNER T BERGMAN J
83011 SPARB.NYA INTEGR.TERMINALSYS(SNITS)1983 K01 J TILL KUN C2000

83012 SYS 2500/EIS,SYS 20/NOKIA 1983-89 K01 N FOT PUB C2000 CS20
OH-BILDER
83013 BIS-INFO 1983 ERICSSON GROUP K01 N FOT MAR


83014 SPADAB MINIBANK OFFERT 1983 K01 N SPEC MAR KUN CD16

83015 Affärssystem SBS, avd.BL,BLP,BX,BXL 1983 K10 J TEK ORG MAR

ProduktledningProduktplaneringProduktrådSystemarkitekturUtveckling programspråkDatakommunikationMarknadskommunikation
83016 D16/10 DIL programproduktion K01 J tek spec CD16

83017 FREJ II kundreskontra 1983-86 K01 J spec till

83018 ODIN II order,lager,fakturering 1982-85 K02 J spec till
Innehåller beskrivning av delsystem(kartong 1)Supplement för statistik, inköp, ABC-analys, etiketter och prisberäkning(kartong 2)
83019 THOR II bokföring 1983-85 K02 J spec till

83020 SAGA II i E250 och E210 1983-88 K01 J spec till

83021 COBOL-manualer 1983-89 K03 J spec C2000

83022 Serie 2000 marknadsföring,underhåll 83-9 K03 J MAR SER C2000
Avser delsystem 2100,2500,2700Innehåller bl.a. product cathalogue, marketing guide, systems overview
83023 EMS Ericsson Manufactoring System 1983-1987 K01 N SPEC PROD


83024 STEP/ONE Broschyr persondator 1983 SK1 N SPEC MAR PC

84001 D16 PROG.MAN.DATA COMMUNICATION V6A2 K01 J TEK SPEC CD16

84002 D660 PROGRAMMERS MANUAL V5A2 K01 J TEK SPEC CAT

84003 PROJ.UTREDN.RITN.OFFERTU-LAG FMV-BR.198 K02 J PROJ TEK MCD CAT JIEWERTZ B SVÄRD B JOHNSSON E
84004 SERIE 2000 MARKETING GUIDE 1984 K01 J ORG MAR C2000

84005 GZ ARKIV 27448-28029 1984-85 GALLRAT K16 J ORG
WENTZEL V
84006 KONFERENS MALTA 1984 K01 J ORG MAR C

84007 AKADEMIKERFÖRENINGENS HANDL.1984-92 K05 J FACK
B.WIKMAN
84008 D16 OPERATOR'S MANUAL ALFASKOP SYSTEM 4 K01 J TEK SPEC CD16

84009 BEAGLE SYSTEMSPECIFIKATION K02 N SPEC CD16
INTEGRATION ALFASKOP EKD-XC/TC
84010 Avd.BXA,BTA,BXD,BXL,ZD,ZF 1984-85 K24 J ORG TEK SPEC PROJ

ProduktutvecklingPlanering, administrationProjektstyrningTeknisk dokumentation
84011 Projekt Beagle 1984-86 K03 J PROJ C2000

84012 Projekt Stella 1984-89 K04 J PROJ SPEC


84013 Serie 2000 CPU 5955 1984-85 K01 J TEK SPEC C2000
Produktspecifikation och teknisk beskrivning
84014 Skrivare Facit 4511,4512 1984 K01 J SPEC PC
Operating manual
84015 BUTIKSTERMINALER E2700 1984-87 K01 J SPEC TEK CSÄK
Innefattartransaction unit 5494,5495identification unit 5496Payment terminal E271transmission adapter XA5860magnetic stripe reader-writer 5489authorization terminal 5490communication module X21
Innehåller även broschyr på butiksdatasystem.
84016 Serie 2000 installation 1984-85 K01 J SPEC C2000
Instruktioner för terminalbuss, lokaler,elförsörjning
84017 Eljournal 1984 K01 J SPEC TILL C2000

85001 FINANCIAL SYSTEMS MARKNADSPLAN 1985-89 K01 J MAR ORG C2000 ELIASSON K
85002 ORGANISATION EIS 1985 K01 N ORG


85003 SEB SHB OH-BILDER TERM.INST. 1985 K01 J KUN FOT CD16

85004 SERIE 2000 HÅRDVARA DEC.KLASSADE 1985-8 K02 N SPEC C2000

85005 PROJEKTSTYRNING ARBETSMETODIK 1985-86 K01 J PROJ ORG C JOHNSSON E
85006 REKLAMMANUAL(FOTON) 1985 K01 J SPEC FOT C SIGVALL B
85007 BILDSPEL BANK SAMT INSTALLATION 1985 K01 J FOT RIT C2000 FREID I SUNDSTRÖM B
85008 SERIE 2000 PRODUKTBILDER 1985 K07 J FOT C2000 SUNDSTRÖM B
85009 SERIE 2000 MILJÖBILDER K04 J FOT C2000 SUNDSTRÖM B
85010 SERIE 2000 MILJÖ-O.PRODUKTBILDER 1985 K01 N FOT C2000 SUNDSTRÖM B
85011 GZ ARKIV 28030-28643 1985-87 GALLRAT K17 J ORG
WENTZEL V
85012 LI-NYTT 1985 K01 N INF


85013 PRESSKLIPP 1985-86 K01 N PUB


85014 EAGLE SYSTEMSPECIFIKATION K01 N SPEC CD16

85015 SPADAB KASSATERMINAL AVTAL K01 N SPEC AVT CD16

85016 Bankskrivare PR366 1985-86 K01 J TEK SPEC CSKR
Technical description, site preparationOptical character reader
85017 SBS Affärside , mål och marknadsstrategi 1985-1987 SK1 N KORR PROJ C2000 Larsson S Odenteg B Innehåller brev från Stig Larsson
86002 SERIE 2000 HARDWARE 1986-88 K01 J SPEC C2000

86003 SYSTEM 20 BASDATOR HARDWARE 1986-88 K01 J SPEC CS20

86004 SAGA II E250 TELETEX2000 ANV.HANDB.1986 K01 J UTB C2000

86005 SERIE 2000/E2100 PROGR.V.ABC-NR.1986-88 K01 J SPEC C2000
EJ INGÅENDE I PUBL.LISTA
86006 SERIE 2000/2700 PROGR.VARA 1986-88 K02 J SPEC C2000

86007 SYSTEM 2500 ADMS PROGR.VARA 1986-88 K02 J SPEC C2000

86008 SPADAB HUVUDAVTAL K01 N SPEC AVT CD16

86009 Konsolideringsarbeten banksystem 1986-92 K06 J TEK SPEC PROJ C2000
Eagle, BeagleEOSM
86010 Bank,Minibank,Butik 1986 K03 N TEK C2000
Avd. ZXG
86011 Serie 2000 transaktionsenhet 1986-88 K01 J SPEC C2000
Omfattar TRU 5494,5495
86012 Serie 2000 moduler 1986 K01 J SPEC C2000
OmfattarComputer 5853CPU 5891Storage module 5264,5772Communication controller5869Adapter5776Disk controller 5775Interface adapter 3667
86013 CAT E281 MINUTENHANDBOK,SERVICE 1986 K01 J SER CAT

86014 RAPPORTERING CAT E281, SERVICE 1986 K01 J TEK SER CAT

86015 KONSTRUKTIONSHANDBOK DEL1 OCH 3 PROGRAMVARA K02 J PROJ SPEC UTB C2000
Arbetsmetodik vid produktframtagningProgramkonstruktion i PL/M XC/TC miljö
87001 ATM/E281 PROGRAM.MANUAL 1987-89 K03 J TEK SPEC CAT

87002 E280 UTTAGSAUTOMAT,FOTO,SPEC. 1987-89 K02 J TEK SPEC FOT CAT Sundström B
87003 ATM/CTT280 PROJ.PLAN. 1987-89 K06 J ORG CAT JIEWERTZ B
87004 DAT.107 ÖVERFÖR.EIS/NOKIA-ERE 1987-89 K01 J PROJ KORR AVT MCD

87005 SERIE 2000 APPL.SOFTWARE ABC-NR.1987-88 K04 J SPEC C2000 TILL

87006 TOPAS ANVÄNDARHANDBOK 1987 K01 J SPEC C2000 TILL

87007 SYSTEM 20 BASDATOR MJUKVARA 1987-88 K01 N SPEC CS20
SÄKERHETSLAGRING
87008 USA BANKKUNDER AVTAL SPECIFIKATIONER K02 N SPEC AVT DOT CD16
SUNSHINE, FEDERAL SAVING, GIBRALTAR, LONG ISLAND SAVING, FIRST NATIONAL,EMPIRE
87009 USA-PROJEKT M.M. K03 N SPEC DOT PROJ C2000 CD16

87010 Projekt Pepper, Bhona 1987 K02 J PROJ


87011 Ericsson manufacturing system 1987-90 K01 J spec till
f.d. MIMER
87012 System 2100 och WS E290 K01 J spec C2000
Configuration guide resp. programming guide
87013 Ericsson MPS(produktion) 1987-90 K01 J SPEC TILL
MPS Lagerplatshantering, delsystembeskrivningVerkstadsrapportering, tidredovisning, flexsystem
87014 Statskontoret Anbudsinfordran 1987 SK1 N AVT
Frank T Upphandling av datorsystem för Regeringskansliet
88001 SERIE 2000/2500 PROGR.VARA 1988 K01 J SPEC C2000

88002 ADMS för COBOL-applikationer 1988 K01 J mar spec C2000

88003 PC Postman 1988 K01 J SPEC PC TILL
Meddelandehantering i persondator
89001 Företagsanalys DATASAAB-EIS-NOKIA 1989 SK1 N EXU
Forssell A Den sorgliga historien om ett dataföretag.
91001 DATASAABS HISTORISKA ARKIV,DOKUMENTATION K01 J ORG,PUB,INF

OriginalpärmInnehåller bl.a. samlingsregister och en historisköversikt.
94001 DATASAABS VÄNNER, MEDLEMSBLAD K01 N INF

Omfattar 1994 nr.1 t.o.m. 1997 nr.3.Posten kommer efterhand att kompletteras.
94002 BITS & BYTES UR DATASAABS HISTORIA K01 N INF

Bokserie från föreningen Datasaabs Vänner om Datasaabshistoria.Hittills utkommit: Tema D21 1994 Tema Flyg 1995 Tema Bank 1996 Tema D22-D23 1997 Tema Gudar 2002
95001 MANUSUTKAST BOKEN TEMA FLYG K01 J PUB TEK M

95002 Saml.kart 1 för 72024,76024,78029,83024,85017,87014,89001 K01 N