DATASAABs VÄNNER


E2500

Data om E2500 framgår av dessa OH-bilder.

Bestyckning av de olika datormodellerna.
CPU-korten byggdes med AMDs bitslice-teknik. Varje krets omfattade fyra bitar. Ordlängden kunde alltså väljas i multipplar av fyra.
Datorkapaciteten styrdes av klockfrekvensen och primärminnesstorleken

 

Åter