DATASAABs VÄNNER


E2500

Bilder från utvecklingen av E2500 och från en demolokal.

Verifiering av kraftenhet.

Inkörning av kringutrustning.

E2500 i kontorsmiljö.

Åter