Från vänster: Sivert Westlund, Rolf Hultqvist, Lennart Karsberger, Heike Bergsten

Från vänster: Sven-Erik Järkelid, Kjell Johansson, Weimar Sandell och Lennart Asplund.

 


Styrelse 2015

Ordförande

Sivert Westlund

013-39 81 86

Vice ordförande

Arnold Norman

0708-110605

Sekreterare

Lennart Asplund

0142-73060

Kassör o Distribution

Kjell Johansson

013-70312

Redaktör Hemsidan

Heike Bergsten

013-152868

Redaktör Medlemsbladet

Sven-Erik Järkelid

013-70121

Klubbmästare

Rolf Hultqvist

013-138807

Museum o Förråd

Weimar Sandell

073-6474256

Ledamot

Lennart Karsberger

013-130701

 


Valberedning


Revisorer

Göran Löf 

Björn Johansson

Bengt Magnhagen

Göran Wahlström

 

Stipendienämnd

Bernt Magnusson
Sivert Westlund
Arnold Norman
Reino Florén
Lennart Pettersson
 

Åter förstasidan