DATASAABs VÄNNER

Succéuppfinningen som orsakat bitter mångmiljonstrid

Lars Cornell har synpunkter på den strid som pågår mellan Staten och Telia Sonera. Han hävar att det var Datasaab som gjorde uppfinningen.

Läs Ny Tekniks artikel om uppfinningen HÄR.

Lars har besvarat artikeln med följande text:

Datasaab gjorde uppfinningen

Enligt min uppfattning gjordes den uppfinningen på dåvarande Datasaab. Det var Datasaab som utvecklade programmen och levererade de tre första Alfa-datorerna som var sammankopplade med telefonväxlar vid Electrolux, Folksam och Scania i Södertälje. Hos oss fanns viss telefonväxelkompetens och i en vidareutveckling gjorde vi på Datasaab sedan den uppfinning som här beskrivs. Vi var beroende av gränssnittet mellan dator och växel och träffade Kurt Paulsson och hans chef tre gånger i Farsta och berättade om "uppfinningen" för att inleda ett samarbete. Därefter var de inte längre intresserade av att prata med oss på Datasaab. Vi upplevde att de "stal" vår uppfinning och vi var mycket upprörda över att ha gjort grovjobbet och deras beteende därefter.

Lars Cornell   2 nov 2013 18:29
*************************

Lars kommentar till sitt svar:

Det var Datasaab som utvecklade datorprogrammen och levererade de tre första Alfadatorerna.

Själva uppfinningen utvecklades vidare av oss på Datasaab i Linköping och vi försökte få igång ett samarbeta med dåvarande Televerket. Först var de intresserade och samarbetsvilliga, men när vi lämnat ifrån oss vår idé och innovation till dem blev de ointresserade. Vi upplevde det så att de "stal" iden från oss och vi blev mycket irriterade, ja rent av förbannade.

Det blev D16 som vi baserade den fortsatta utvecklingen på.

Vid den tiden hade Gündor Rentch blivit VD på Datasaab. Han ställde kravet att vi skulle ha minst tre order för att Datasaab skulle bevilja det kapital som vidareutveckling krävde. Tre order klarade jag men tyvärr inte samtidigt. När den tredje intressenten infann sig hade den förste hoppat av. Det kan man förstå. Hur länge vill en kund vänta på att det han behöver kanske/kanske inte kommer att finnas i en oviss framtid. 

Andra tog över, men det krävdes ett gränssnitt och vi var beroende av minst en televäxelleverantör. Ericsson var nog inget problem, men Televerket som då hade en svensk monopolställning, med bland annat Kurt Paulsson, stod i vägen för oss och en internationell lansering.

Ytterligare en omständighet var att det här krävde kompetens av datorer HW, datorer SW, telefonväxelteknik och marknadskännedom. Det var en kombination av kompetens som inte var så vanlig ens på den tiden. Den fanns inte på Televerket men den fanns på Datasaab.

/ Lars Cornell