DATASAABs VÄNNER

Datasaab i sin glans dagar

För 40 år sedan satte vi in den här annonsen i Financial Times. Produkten som sådan var nog oväsentlig. Det handlade mer om att varumärket skulle förknippas med terminaler – nästan nytt då. Svenska Dagbladet fick syn på annonsen och skrev några rader – och fick Fredrika Bremerförbundet att kommentera den. Resultat – jag fick deras Tistel – kvinnoförnedrande. Tisteln är borta, men annonsen kvar. Fick en kopia av den av Sven Christer Nilsson fd Datasaab, fd Ericsson, vid en mottagning vi hade 1997. Tack för det.

Vad som aldrig skrevs om eller kommenterades var att det fanns en liknande annons med sju herrar samlade kring en annan terminalliknande företeelse. Den förbigicks med tystnad, åtminstone av Svenskan och Fredrika Bremerförbundet.

/ Christer Ridström

Du kan läsa mer om turerna på Facit/Addo kring M10 i den här (svårlästa) artikeln i Ny Teknik från 1983:
Länk (1,4 MB pdf-fil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten i annonsen lyder:

Being born beautiful is a gift. Being smart is something you can work at.
Our Datasaab M10 Data Entry System is smart because we´ve worked hard to make it that way.
Smart-looking and smart on the inside,
where it counts. Financially smart too. Because it combines high power efficiency and capacity with a truly competitive price/performance rating. Like all our products.
Ask around. There are Datasaab users all over Europe who´ll be only too pleased to tell you all they know about us and our products.
It makes them feel smart.

Red´s anm.

 

Åter förstasidan