Boris Hagelin

På höstfesten höll Viggo Wentzel ett föredrag om kryptering.

Nu kan du läsa ett utdrag ur Tord Jöran Hallbergs bok "Tåg och människor - Osby i bilder 2 ".
Där berättar han bl.a. om Elsa och Boris Hagelin. Boris blev 1922 anlitad som "företagsdoktor" för företaget Cryptograph och tog så småningom över företaget. Hans minimerade krypteringsmaskin kom att säljas till både Frankrike och USA.

Tord Jöran förklarar: Kylen ligger nordost om Osby i snapphanebygden och uppsatsen är Osby-inriktad, emedan TJ är från Osby.

Till artikeln