Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

Affärssystem - kort historik  
  • Verksamheten inleddes med köp av Facits dataverksamhet i Malmö 1974, f.d. Addo.
  • Första serie ut blev D15 baserad på maskinvara från CAI, Computer Automation, och med den startade ett utvecklingsarbete på standardapplikationer - Odin för order/lager/fakturering, Tor för redovisning, Frej för kundreskontra, Loke för leverantörsreskontra samt Mimer för material- och produktionsstyrning. Senare benämnda som Guda-paketen.
  • Ett innovativt buss-system på två-tråd möjliggjorde enkel anslutning av flera terminalarbetsplatser.
  • Guda-paketen överlevde flera hårdvaruövergångar och användes långt in på 2000 talet senare i Ericssons, Nokias och ICL´s regi. Dessa program är porterade till maskinvara som används än idag.
  • Datasaab utvecklade en ersättare för D15 som lanserades 1979, D16/20, som också användes för banktillämpningar - med D16/20 togs också steget till en Cobol-baserad maskin.

 

Läs mer om om Datasaabs Affärssystem i boken Tema Gudar.

Bilder på Datasaabs Affärssystem Serie 16.

Bilder på Datasaab/Ericssons Affärssystem E2500.

Åter förstasidan