DATASAABs VÄNNER

 


Informationen om Datasaabs historiska arkiv är indelad i tre avsnitt:

 

  • 1. Motiv, mål, syfte som beskriver skälet till att ett historiskt Datasaab-arkiv skapades.

  • 2. Allmänna upplysningar som handlar om förvaltningen av arkivet och var det finns.

  • 3. En Handledning som förklarar hur arkivet är organiserat.
    Där nås också ett Översiktsregister och en Dokumentdatabas nedladdningsbar i Access-format, och är även direkt läsbar i html- och Exelformat. Till Handledningen.

 

Åter förstasidan