Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


D22 och D23

D21 följdes av D22 som var helt kompatibel med sin föregångare men dessutom var försedd med en teckenenhet för att få Cobol effektiv. Kringutrustningssortimentet utvidgades och förnyades.Den sista datorn i D20 serien, D23, var försedd med en mikroprogrammerbar centralprocessor och en tidig version av halvledarminnen.


I bakgrunden skåpen med centralenhet, primärminne och I/U-system. Bredvid manöverpanelen kortstans och kortläsare.

Manöverpanelen till D22. D21:ans bandaggregat har bytts till fabrikat Hewlet Packard.D22:ans skivminnen.
Kapacitet: 8 Mbyte per aggregat.D23 utgjorde Datasaabs sista generation av centraldatorer.
I förgrunden skivminnena. Bilden ljuger dock: I verkligheten är det en D22 som är skyltad som D23.
Verksamheten med centraldatorer överläts 1973 till Sperry Univac.

Manöverpanelen monteras.


Läs mer om D22 och D23 i boken "Tema D22 D23"!