Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


English
version

 

Datasaabs Vänner har varit en ideell förening med syfte att på ett allmännyttigt sätt främja undervisning, utbildning och vetenskaplig teknikhistorisk forskning inom datateknikens område från 1950-talet och framåt, speciellt med tonvikt på Linköpingsregionen och företaget Datasaab samt dess föregångare och efterföljare.

Datasaabs Vänner upphörde som förening i årsskiftet 2017/ 2018. Östergötlands Museum förvaltar denna historiska hemsida.

 

Datasaab - så började det

  • Framsynta krafter inom statsförvaltningen ombesörjde 1947 att fem stipendiater kunde göra studiebesök i USA för att inhämta kunskaper om hur en dator skulle konstrueras.
  • År 1955 inleddes provkörningen på den svenskutvecklade datorn, Besk (Binär Elektronisk SekvensKalkylator) och SAAB blev en av flera flitiga användare.
  • SAABs behov av beräkningskraft blev efterhand så stort att företaget beslutade bygga en egen kopia av Besk. I Saabs verksamhetsberättelse från 1954 noterades för första gången i en liten passus att: ”I samarbete med Matematikmaskinnämnden pågår byggandet av en Saab räkneautomat”.
  • Datorn döptes till SARA (Saabs Räkne-Automat) och togs i bruk 1957. Datorn var bestyckad med elektronrör och tog upp ett helt rum.
  • Ett litet utvecklingsteam på elektronikavdelningen under ledning av Viggo Wentzel fick uppdraget att ta fram en transistoriserad datamaskin som skulle kunna placeras i en robot eller i ett flygplan.
  • År 1960 kunde teamet presentera Sank (senare kallad D2), en "liten" bordsplacerad räkneautomat, sannolikt den första heltransistoriserade datorn i Europa vid den här tidpunkten.
  • År 1963 bröts avdelningen för datateknik loss från elektronikavdelningen och bildade en egen enhet under namnet Datamaskiner.
  • I årsskiftet 1977-78 bildades företaget Datasaab AB där svenska staten och Saab-Scania ägde hälften var.
  • Företagets vidare öden beskrivs i boken Tema D21, under rubriken "Vad hände sedan?".

 

WEBmaster
Updated 2024-07-13