Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

 

 

Datasaabs historiska arkiv

Handledning

Arkivet omfattar över 1500 arkivkartonger, uppdelade på ca 500 poster.
Posterna är katalogiserade och ordnade i en databas.

Ett översiktsregister över posterna finns i filen dsarkiv.pdf.

Arkivet omfattar tidsmässigt perioden 1949-2020 med tyngdpunkten 1959-1983, samt protokoll m.m. från Datasaabs vänner fram till 2020.

Varje arkivkartong är försedd med en etikett med följande information:

Datasaab arkiv
n(p)
där n är kartongnummer och p totala antalet kartonger inom posten
Postens Titel
Postens Löpnummer

Arkivet är uppställt i löpnummerordning.

I den mån dokumenten i en post ursprungligen varit förtecknade i ett dokumentregister återfinnes detta register i postens första arkivkartong. Kopior av samtliga dokumentregister har dessutom samlats i posten 49002.

DATABAS

Den fullständiga databasen med sökmöjligheter kan laddas ner i form av filen dsarkiv.mdb. (Filen kräver programmet Microsoft Access.)

En säkerhetsvarning brukar erhållas i samband med nedladdning av filen, men den är säker att öppna.

Varje post är dokumenterad enligt följande mall:

LÖPNUMMER 69012 TITEL AVTAL MEDICIN-O.DATAUTRUSTN.1969-79
OMFATTNING K02 REG J
ÄMNESOMRÅDE AVT PRODUKT MED C
FÖRFATTARE LINDSTRÖM G
FRITEXT BL.A. PERMOBILUTRUSTNING

Fältbeskrivning
Löpnummer: De två första siffrorna anger årtalet för det tidigaste dokumentet i posten.
Omfattning: Antalet arkivkartonger i posten.
Reg: Dokumentregister finns(J)/saknas(N).
Fritext: Kompletterande upplysningar.

Ämnesområde:

Avtal
Datasaabs Vänner
(dokumentation, protokoll)
Dotterbolag, intressebolag
Ekonomi

Externa utredningar
Fackliga frågor
Fotografier, OH-bilder
Intern Information (VIPS, Kontakt...)
Korrespondens
Kunder
Lokaler
Marknad
Organisation, admin., planering
Patent
Personal
Produktion
Projekt
Publicitet (pressmed., tidningsklipp...)
Ritningar
Service
Specifikationer, manualer, publ.
Teknik
Utbildning

AVT
DSV
DOT
EKO
EXU
FACK
FOT
INF
KORR
KUN
LOK
MAR
ORG
PAT
PER
PROD
PROJ
PUB
RIT
SER
SPEC
TEK
UTB

Produkter:

Alfaskop
Civila dataprodukter
    D20
    D5
    D12
    D15
    D16
    Serie 2000
    MDS
    Medela
    6501
    System 20
    Uttagsautomat
    Bankskrivare
Medicinska produkter
Militära produkter
    CK37
    CD1O7
    D6 37
    SDS8O
Persondatorer
Tillämpningsprogram
Numerisk styrning
Satellitdatorer
SARA
ALF
C
CD2O
CD5
CD12
CD15
CD16
C2000
CMDS
CMED
C65
CS2O
CAT
CSKR
MED
M
MCK
MCD
MD6
M80
PC
TILL
NUM
LAS
SAR

Anm: Civila och militära produkter i allmänhet har angivits med "C” resp. “M”.

I databasen kan sökning göras på samtliga fält i postdokumentationen. För att underlätta sökning på ämnesområden och produkter har dessa fält standardiserats och försetts med koder enligt ovan.
Exempel: Om fältet ”ämnesområde” ges restriktionen ”*FOT*” får man ett urval av alla dokument som innehåller foton.

Åter