Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

 

 

TEMA FLYG

 

 

Ladda ner boken här

 

 

 

 

Tema Flyg

Detta är den andra boken i serien ”Bits & Bytes ur Datasaabs historia” och hur Sverige fick sin första dator i ett stridsflygplan.

I ett par inledande uppsatser berättar Yngvell och Wentzel hur databehandlingen startade i Sverige. och om 1950-talets tekniska genombrott Hallberg intervjuar Börje Langefors, chef för Saabs beräkningsavdelning och senare professor vid KTH, och Sjölund beskriver försöken med numerisk styrning.

I en serie uppsatser ger Hallberg, Sjöberg och Tufvesson bakgrunden till varför Viggen blev Sveriges första datoriserade stridsflygplan.

”Från CNK till CK” skildrar det mödosamma och stundtals dramatiska prototypskedet och i en artikel i Teknisk Tidskrift från 1967 med författarna Jiewertz och Lindqvist beskrivs den slutliga versionen av CK37. Hällberg redovisar Sveriges första konstruktion med integrerade kretsar, och Bergström berättar om ett sällsamt mellanspel med det s.k. biaxminnet.

Hur programvaran till CK37 utvecklades under tre decennier beskrivs av Folkesson, kompletterat med Ahlbergs kapitel om simulering.

Datorns tillförlitlighet i det operativa skedet har undersökts av Jiewertz, och tekniken att göra minnesdumpar från havererade plan beskrivs av Stiernspetz som intervjuas av Hallberg.

I ett par avslutande uppsatser behandlas Datasaabs roll i arbetet med datorerna till jakt-Viggen och JAS.

 

Åter förstasidan