Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

 

 

TEMA D22-D23

 

 

Ladda ner boken här

 

 

 

 

Tema D22-D23

I den här boken skildras utveckling och marknadsföring av de stordatorer som följde på D21, Datasaabs första civila dator. Vi förflyttar oss tillbaka till perioden 1965-75, en tid då datoriseringen lämnade pionjärtiden och radikalt förändrades.

I tre artiklar beskriver Magnusson, Magnhagen och Lawson utformningen av centralenheterna i D22 och D23. Under den här perioden föddes skivminnet under ledning av IBM. Widin skildrar hur D22 försågs med skivminne och förbättrade bandminnen. Boström skriver om övrig kringutrustning såsom hålkort och radskrivare.

Datakommunikation gjorde sitt insteg, och Hagström beskriver hur minidatorn D5 utnyttjades som kommunikationsdator till D22. Operativsystem var något nytt och till D22 utvecklades MK-Dirigent. Arbetet genomfördes av en 15-mannagrupp och beskrivs av Nordling.

Asker redogör för de olika programspråken i D22 samt berör även hur Algol-Genius implementerades i Univac 1100.

Danielsson, Ekholm och Johansson skriver om utbildning och dokumentation, medan några tillämpningar presenteras av Tuvlind och Olsson.

Ingelsson m.fl. skildrar det omväxlande och ofta dramatiska säljarbetet, och tre f.d. D22-kunder ger sin syn på relationerna med Datasaab.

Nyman minns hur diskussionerna med Sperry Univac ledde till en kontrollerad avveckling av Datasaabs tunga datorlinje och en koncentration av resurserna till den växande minidatormarknaden.

Gunnar Lindström är Datasaabs grundare. Wentzel skriver om Gunnars banbrytande gärning på Saab.

 

Åter förstasidan