Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


Flygburna datorer

1. Dator CK 37


I slutet av 1950-talet beslutade Svenska Flygförvaltningen att utrusta det nya enhetsflygplanet attack/jakt/spaning Saab37 Viggen med en dator. Denna skulle tjänade som central dator och integrationsorgan för planets elektronikapparaterna till stöd för piloten med nödvändig information. Datorn, CK37, var den första flygburna datorn i världen att utnyttja integrerade kretsar (första generationen IC). 15 stycken prototyper användes 1963-1968 för mark- och flygprov.

Ca 200 datorer levererades 1970-1978 från Datasaabs fabrik Prodata för flygplan Saab AJ37 Viggen. Funktionen var tillförlitlig och datorn var i operativ drift, med några uppgraderingar, ända in i början av 2000-talet.

Några data
Räknehastighet: 200.000 instruktioner per sek.
Minne: 25 kbyte, ett ferritekärnminne.
Kommunikation: 64 analoga in/ut signaler. 450 bitar binära in/ut signaler.
Storlek: 4 enheter, var och en mellan 11 and 16 kg. Elbehov 600 watt.
Tillförlitlighet: MTBF, minimum 200 timmar under flygning.

 

 

Klicka för större bilder!CK37 med samverkande apparater för information till piloten.Kretsenhet med aluminiumskena som stöd för komponenterna.
Flera kretsenheter är monterade i en ram med förbindande
ledningar. En av datorns enheter består av flera ramar, en del
med skarvdon till flygplanet. Flygplanets rack med CK37´s fyra enheter installerade.Det inre av en av de första integrerade kretsarna, som kom
till Saab 1961. Skyddshöljet är en TO5 kapsel med 7 utgående
ledningar. Chipets storlek är 2x2 millimeter. Fairchild i USA
var tillverkaren.

 
IC-symbolerna (på klisterlappar) är utplacerade på en
ritning. De är manuellt förbundna till ett av datorns logiska
block och visar både logiken och funktionerna


2. 10 år senare, dator CD107


En CK37 ram jämföres i storlek med ett kretskort från dator CD107.


CD107. Denna dator från flygplan Saab JA37 Viggen är
konstruerad med en 10 år senare teknik. Datorn tillverkades
på licens från Singer-Kearfott. Ca 100 datorer levererades
från fabriken Prodata 1979-1985.


Läs mer om dessa flygburna datorer från Datasaab i boken TEMA FLYG, 1995.