Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


D21

Delar av lösningarna i D2 utnyttjades vid konstruktionen av D21, men maskinen fick en helt ny datorarkitektur. Den utformades i nära sammarbete med Börje Langefors och gruppen kring SARA. Den första maskinen installerades 1962 hos SEV (Skandinaviska Elverk), som även gav impulser till utvecklingsarbetet.

SAAB-annons om D21. (pdf-fil).

Annons om D21. (jpg)

Kortfattad tekniska beskrivningen av D21. (pdf-fil).

Pressrelease från maj 1962 om "En ny svensk datamaskin...." (pdf-fil).

Klicka på bilderna för förstoring!

 

D21 hos kunden Skandinaviska Elverk (Kraftdata).

D21 i SARA-källaren på Saab i Linköping.

D21:ans manöverpanel och remsläsare. Bandaggregaten i bakgrunden var av fabrikat Potter.
Inkörning av D21.

Programmering. Bengt Asker.

Yngvell föreläser.

Visning av D21.
Från vänster: Per Eckerberg, Tryggve Holm, Sören Segerborg.

Visning av D21.

Inför upphandlingen av ett centralt folkbokföringsregister försågs D21 med detta enorma skivminne. Det var ett av de första s.k. massminnena.
Fabrikat: Bryant, Kapacitet: 5 MB.
Bryantminnet kan beskådas utanför IT-ceum i Linköping.
De standardiserade enhetskretsarna i D21 bestod av diskreta komponenter som monterades samman till moduler.Ritningarna till denna tanker togs fram med hjälp av D21. Den byggdes på Kockums i Malmö i mitten av 60-talet.

Läs mer om D21 i boken: "Tema D21"!