Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


D22 och D23

D21 följdes av D22 som var helt kompatibel med sin föregångare men dessutom var försedd med en teckenenhet för att få Cobol-exekvering effektiv. Kringutrustningssortimentet utvidgades och förnyades.

Den sista datorn i D20 serien, D23, var försedd med en mikroprogrammerbar centralprocessor och en tidig version av halvledarminnen.


I bakgrunden skåpen med centralenhet, primärminne och I/U-system. Bredvid manöverpanelen kortstans och kortläsare.

Manöverpanelen till D22. D21:ans bandaggregat har bytts till fabrikat Hewlet Packard.D22:ans skivminnen.
Kapacitet: 8 Mbyte per aggregat.D23 utgjorde Datasaabs sista generation av centraldatorer.
I förgrunden skivminnena. Bilden ljuger dock: I verkligheten är det en D22 som är skyltad som D23.
Verksamheten med centraldatorer överläts 1973 till Sperry Univac.

Manöverpanelen monteras.


Läs mer om D22 och D23 i boken "Tema D22 D23"!