Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


D5/30

Dator D5/30 utvecklades parallellt med D5/20 som var avsedd för banktillämpningar.
D5/30, som var avsedd för affärsystemtillämpningar, försågs med ett bra egenutvecklat operativsystem och en Fortrankompilator.
Av resursskäl begränsades tillämpningarna till valutahandelssystem i Norge och slakterisystem i Polen. De då högaktuella banktillämpningarna med D5/20 tog merparten av Datasaabs resurser.

Minidator D5/30.
Dataformat: 8 och 16 bitar
Klockfrekvens: 1 MHz
Primärminne: 32 - 128 Kbyte.

Vikt: 50 kg

Datablad för D5/30 (pdf-fil)

 


Skivaggregat 5631 med en fast och en bytbar skiva i kassett.
Kapacitet: 8,2 Mbyte
Medelaccesstid: 47,5 ms
Vikt: 140 kg


Virning av backplan för D5/30.
Inkörning av anpassningsenheten för skivminnen.

Åter