Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


E2100

Under samlingsnamnet Serie 2000 lanserade Datasaab de båda datasystemen E2100 för banktillämpningar och E2500 för affärssystem. För banktillämpningar användes till en början minidatorn D16/20 tillsammans med en kompakt terminaldator TC.

Titta också på Datasaabs uttagsautomater (ATM)I S2000 ingick en imponerande mängd egenutvecklade produkter: minidatorer, terminaldator, bildskärmar, tangentbord, printrar, kortläsare, PIN-enheter m.m., och så all egenutvecklad programvara för att använda detta.

Centralenhet (t.h.) och skivminnen i E2100. Skivminnena hade utbytbara diskpackar och rymde upp till 220 MByte (se bild under S2500).


Terminaldatorn TC var en föregångare till PC:n så tillvida att den använde Intels microprocessorer.
Den hade en mer kompakt uppbyggnad än IBMs PC med separat I/O-processor och effektivare bussystem.

TC:n användes även som kommunikationsdator CC.


Öppnad TC.

En rad PIN- och kortläsarenheter utvecklades och anslöts till S2100.
Printer 366 utvecklades i flera versioner för att kunna tillgodose krav på olika inbyggnadssätt. Alla versioner kunde skriva i bankböcker.

Printer 366 S med separat elektronikenhet.Ericssons PC integrerades så småningom i E2100-systemet och försågs med erforderlig programvara för kommunikation och presentation.

Från utvecklingslabbet:

Till vänster: Inkörning av TC-prototyp.

Till höger: Bankkassa på Sparbanken.


System ute hos kunden:

Bankkassor på Sparbanken.

 

Läs mer om Datasaabs banksystem i boken: "Tema Bank"!

Åter