Välkommen till

DATASAABS VÄNNER


Serie 16

1974 övertog Datasaab kontorsdatasystemet Facit 6501 från Electrolux-ägda Facit/Addo.

I 6501 ingick tillämpningsprogrammen OFL (Order-Lager-Fakturering) och MAPS (Material- och produktionsstyrning). Detta system lanserades av Datasaab som D15. Programmeringspråket var Logic.

1976 startades en vidareutveckling av dessa tillämpningsprogram där erfarenheten från D20-systemens motsvarande tillämpningar togs tillvara. Men de nya programmen baserades på Cobol, som i motsats till Logic var världsstandard.
Programmen fick guda-namn (se nedan) och kom att leva kvar länge porterad till olika system.

1977 lanserades Guda-paketen på D16/30, en dator som utvecklats i samarbete med CAI (Computer Automation Inc.).

Parallellt med D16/30 utvecklade Datasaab D16/20 för banksystemtillämpningar.

D16/20 och dess efterföljare D16/40 medförde att företaget nu kunde erbjuda en hel serie datorer med ökande prestanda, allt utifrån kundernas önskemål. Därmed kunde försäljningen av Serie 16 börja.

Datasaab Serie 16 blev en välkänd logotype som säkert många minns ännu.
Skalan av olika kraftfulla datorer i Serie 16 gjorde att kunderna kunde växa i sina system.


Guda-paketen som erbjöds på Serie 16:
- ODEN för Order Fakturering Lager
- TOR för Redovisning
- FREJ för Kundreskontra
- LOKE för Leverantörsreskontra
- MIMER för Material och Produktionsstyrning


Programvarumöjligheter med Serie 16
- DIBAS: Integrerade databasfunktioner
- PPS: Program Production System
- APPS: Application Support System
- OPC: Operations Control