Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

Affärssystem - kort historik  
  • Verksamheten inleddes med köp av Facits dataverksamhet i Malmö 1974, f.d. Addo.
  • Första serie ut blev D15 baserad på maskinvara från CAI (Computer Automation). Med den startade ett utvecklingsarbete på standardapplikationerna - Odin för order/lager/fakturering, Tor för redovisning, Frej för kundreskontra, Loke för leverantörsreskontra samt Mimer för material- och produktionsstyrning. Dessa benämndes Guda-paketen.
  • Ett innovativt buss-system på två-tråd möjliggjorde enkel anslutning av många terminalarbetsplatser.
  • Datasaab utvecklade en ersättare för D15 som lanserades 1979; datorn D16/20, som också användes för banktillämpningar. Med D16/20 togs också steget till en Cobol-baserad maskin (Serie 16).
  • Datasaab/Ericsson lanserade i början av 80-talet system E2500 i olika prestandaversioner, under samlingsnamnet S2000.
  • Guda-paketen överlevde flera porteringar till ny hårdvara, och användes långt in på 2000 talet i Ericssons, Nokias och ICL´s regier.

 

Läs mer om om Datasaabs Affärssystem i boken Tema Gudar.

Bilder på Datasaabs Affärssystem Serie 16.

Bilder på Datasaab/Ericssons Affärssystem S2000 och E2500.

Åter förstasidan