Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

 

 

Datasaabs historiska arkiv

2. Allmänna upplysningar

Handlingarna i arkivet härrör från ett antal gamla Datasaab-arkiv i Linköping. Därtill har ett antal före detta medarbetare och kunder till Datasaab bidragit med samlingar.

Arkivet har iordningställts av föreningen Datasaabs Vänner i Linköping. Föreningen har skänkt arkivet till Landsarkivet i Vadstena som kan ställa material ur arkivet till förfogande. Landsarkivet har dessutom bidragit med råd och hjälp vid uppläggningen av arkivet.

Besöksadress:

Slottet, Vadstena
Telefon: 010-476 87 61
Fax: 010-476 86 39

 

Postadress:

Landsarkivet
Box 126,
592 23 Vadstena

Åter