Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

 

Flygsystem - kort historik

 
  • 1957 fick Saab R-system ett uppdrag av Kungliga Flygförvaltningen. Det avsåg först en robotbestyckad dator.
  • 1962 blev Saab och FMV också överens om behovet av en central dator i nästa generation stridsflygplan – först kallad Numerisk siktes-kalkylator, NSK, senare CK för central kalkylator.
  • Vikt/volym/miljö i flygburna applikationer satte tuffa ramar för projektet som drevs i olika prototypframtagningar under hela 60-talet. Bl.a. introducerades integrerade kretsar på ett mycket tidigt stadium och Saab var en av de första användarna i Europa.
  • Första serieleverans av CK 37 skedde i april 1970 och totalt levererades 196 enheter fram till slutet av 1978.
  • SAAB 37 Viggen och CK 37 användes in på 2000 talet och CK 37 visade sig överträffa tidigt framtagna tillförlitlighetsanalyser.
  • Till jaktversionen av Viggen offererade Datasaab datorn D6/37. FMV valde emellertid en amerikansk datorkonstruktion från Singer /Kearfott (CD107) och Datasaab fick ansvaret för tillverkning av denna och programutvecklingssystemet .

 

Boken om utvecklingen av datorn CK37: Tema Flyg.

Artikel Central Computer for aircraft Saab 37, Viggen. Författare Bengt Jiewertz.

Historien om VIGGEN. Ur FMVs tidskrift Protec.

Länk till SAABs history-webb.

Bilder på CK37 och CD107.

 

Åter förstasidan