Välkommen till

DATASAABS VÄNNER

Banksystem - kort historik  
  • 1968 skapade sparbankerna i Sverige, Danmark och Finland (senare även Norge) det Nordiska Terminalprojektet NTP med målsättningen att upphandla elektroniska bankterminalsystem.
  • Datorerna D5/10, D5/20 och D5/30 fanns då redan på Datasaabs ritbord.
  • Datasaab och Facit inledde samarbete för att kunna offerera en komplett automatiserad bankarbetsplats.
  • I konkurrens med Olivetti m.fl. fick Datasaab och Facit NTP-affären i september 1969.
  • Därpå inleddes ett omfattande kundstyrt utvecklingsarbete som ledde till att ett nytt produktområde föddes med helt andra volymer än den tidigare tunga D20 linjen.
  • Första kundleverans skedde i december 1971 och i slutet av 1973 hade Datasaab erhållit beställningar på 6000 kassaterminaler och 2500 minidatorer av typ D5/20 detta var då en av världens största installationer av bankterminaler.
  • D5 fanns i bruk hos Sparbankerna ända in på 1990 talet.
  • NTP projektet innebar nya utmaningar för Datasaabs service och produktion. Det ledde till ny kompetens och nya affärer i kölvattnet. På internationell nivå etablerades Bankterminalsystem till en stor produktlinje med affärer i främst Europa och USA.
  • Banksystem blev senare en tillämpning inom Ericsson och D5/20 ersattes med de nya banksystemen D16/10, D16/20 och från början av 80-talet med E2100. Även Uttagsautomater (ATM) ingick i dessa system.
  • Nya säkra tillämpningar krävde kryptering och detta grundlade en kompetens inom området som fortfarande utvecklas men i nya företag.
Läs mer om Datasaabs Bankterminalsystem i boken Tema Bank.
Läs:
   
Artikel om NTP-projektet THE NORDIC TERMINAL PROJECT. Författare Roland Mellbring. - Mer om D5/20
   
Artikel om Datasaab/Ericssons Uttagsautomater (ATM). Författare Viggo Wentzel. - Mer om D5/30
   
Artikel om Bankhistorisk utställning i Vrigstad. - Mer om D16
   
Utställningen i Vrigstad invigd. - Mer om E2100
   
Från invigningen i Vrigstad. - Mer om ATM
   

 

Åter förstasidan